• Bart Belterman/BDU Media

Zorgen over toekomst De Groene Stee

AMERSFOORT De PvdA maakt zich zorgen over de toekomst van buurthuis De Groene Stee. Het centrum in de wijk Liendert behoorde tot de groep van vijf buurthuizen die de gemeente wilde gaan steunen. De meeste hiervan waren 'maatschappelijk overgenomen', wat betekent dat vrijwilligers uit de wijk de exploitatie overnamen nadat de gemeente zich terugtrok, enkele jaren terug.  Jeroen de Valk 

De Groene Stee was vorig jaar nog niet 'maatschappelijk overgenomen', maar de gemeenteraad verwachtte dat dit op korte termijn wel zou gebeuren. Dit proces schiet echter niet op, met als gevolg dat de vele activiteiten van het centrum in de gevarenzone komen. Bij navraag bleek dat de 'Stichting Facilitair Beheer Groene Stee' en de gemeentelijke afvaardiging het niet eens konden worden over de overdracht. 

VERSLOFFEN De stichting liet weten, volgens PvdA'er Louis de La Combé, dat de gemeente het beheer en de exploitatie 'dusdanig heeft laten versloffen', dat het onduidelijk is welk prijskaartje er hangt aan het intensieve, dagelijkse onderhoud van het wijkcentrum. De bij de gemeente aangevraagde informatie zou zó onvolledig zijn, dat de stichting hiermee geen meerjarenplan kon vaststellen. De vrijwilligers stelden voor om De Groene Stee gedurende twee jaar open te houden. De gemeente stemde hier niet mee in, aangezien niet kon worden gegarandeerd dat na die twee jaar de gewenste overname zou plaatsvinden. Het overleg werd daarna gestaakt. Zodoende vraagt De La Combé in schriftelijke vragen - die hopelijk nog nét voor de verkiezingen op  21 maart worden beantwoord: ,,Is het college met ons van mening dat De Groene Stee een belangrijke functie vervult in de wijk?'' En: ,,Is het college bereid het overleg met de stichting te hervatten?'' De stichting stelde al een businessplan op - aan de hand van de als onvoldoende ervaren gemeentelijke informatie - waaruit vooralsnog blijkt dat een sluitende begroting niet haalbaar is.