• Roos Koole

Zorgorganisatie Beweging 3.0 onder verscherpt toezicht gesteld

AMERSFOORT Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voldoet de zorg van Beweging 3.0 niet aan alle normen. Dit leidt tot risico's voor cliënten. Daarom is de zorginstelling voor 8 maanden onder verscherpt toezicht gesteld.

De inspectie maakt zich onder andere zorgen over de personele bezetting. Op verschillende locaties heeft de zorginstelling te maken met krappe bezetting, ziekte verzuim en een moeilijke arbeidsmarkt. De bezetting is hierdoor onder de maat. Daardoor wordt er niet genoeg voldaan aan de eisen voor goede en veilige zorg.

Ook de interne analyse van incidentmeldingen gebeurt niet of niet goed genoeg. Het is belangrijk dat dit juist wel gebeurt, zodat er van geleerd kan worden. En dat dergelijke gebeurtenissen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

GEEN VERBETERING De inspectie heeft Beweging 3.0 de afgelopen jaren een aantal keer gevraagd verbeteringen aan te brengen in de zorgverlening. Bij inspectiebezoeken afgelopen zomer bleek dat zij verbeteringen had doorgevoerd. Maar de zorgaanbieder voldoet nog steeds niet aan alle belangrijke normen. Daardoor zijn er mogelijk risico's voor de cliëntveiligheid.

ACHT MAANDEN De zorginstelling heeft 8 maanden de tijd om ervoor te zorgen dat alles in orde is. De inspectie zal de komende tijd de voortgang in de gaten houden. Dat gebeurt onder meer door aangekondigde en onverwachte bezoeken.

Beweging 3.0 biedt thuiszorg, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg en revalidatiezorg op ruim 20 locaties.

De IGZ heeft rapporten opgezet voor Nijenstede, De Lichtenberg en St. Elisabeth in Amersfoort. Ook zijn er rapporten van Lisidunahof in Leusden, De Pol in Nijkerk en Sint Joseph in Achterveld.