• Stichting Regionaal Spitwerk

Oppositiepartijen sceptisch over haalbaarheid budget rondweg

AMERSFOORT Het rumoer rond de westelijke rondweg is nog altijd niet helemaal verstomd. Ook al legde verkeerswethouder Hans Buijtelaar aan de gemeenteraad een rapport voor waaruit blijkt dat de kosten binnen het geraamde budget zullen blijven: 67 miljoen.

Jeroen de Valk

Hiermee lijkt het laatste obstakel voor de aanleg van de omstreden 'west-tangent' uit de weg te zijn geruimd. Enkele oppositiepartijen zijn echter sceptisch.  

Ben Stoelinga (Amersfoort2014) laat weten aan deze krant: ,,Mijn indruk is, dat er naar dit bedrag is toegewerkt. Die 67 miljoen moest de uitkomst zijn van het onderzoek. Hoe dat werd bereikt, lijkt van minder belang.''

Stoelinga vreest: ,,Er wordt te laag geraamd, later gaan de kosten omhoog en dan krijgen we alsnog de rekening gepresenteerd. Dat kan in de tientallen miljoenen lopen.''

Hij vermoedt dat de kosten van personeel en materiaal wel eens kunnen gaan oplopen, verwijzend naar recente, prijzige bouwprojecten zoals het Johan van Oldenbarnevelt-gymnasium en het sportcomplex Amerena.

OFFERTE Voorts verbaast hij zich over het bedrijf ProRail, dat 'plots drieënhalf miljoen van de rekening haalt'. ,,Waarom kan dat zomaar?''

Ook Marijke Jongerman (SP) fronst de wenkbrauwen over de verlaagde offerte van ProRail. Jongerman: ,,Dat bedrijf wil deze klus graag krijgen, want alle risico's komen voor rekening van de gemeente. Maar ProRail heeft geen beste reputatie als het gaat om binnen een budget te blijven.''

Het nieuwe plan behelst een aantal bezuinigingen die Jongerman kenschetst als 'schrapen en schrapen'. ,,De fietsbrug wordt smaller en niet gescheiden van het voetpad. Er komt alleen verlichting bij de kruisingen. Dat wordt nog wat als iemand in het donker met grote snelheid komt aanfietsen.''

Voorts constateert zij dat er 'nog tal van onduidelijkheden' zijn. ,,Een deel van de grond moet nog worden aangekocht. Een deel van een bestemmingsplan moet nog worden aangepast.''

GEHEIMHOUDING Extra onduidelijkheid wordt veroorzaakt door de geheimhouding, die rust op het grootste deel van de stukken. Ze bevatten volgens het college 'marktgevoelige informatie'. Bedrijven zouden erdoor op een idee worden gebracht om de gevraagde diensten net even goedkoper aan te bieden. 

Amersfoort2014 pleitte ervoor in twee moties om minder delen geheim te houden en kreeg daarbij in beide gevallen een meerderheid in de raad. Wethouder Hans Buijtelaar benadrukte wel dat een aantal cijfers met zwarte inkt onleesbaar zal worden gemaakt.

Het debat kreeg een wonderlijk karakter, aangezien slechts naar passages van het rapport mocht worden verwezen in termen van 'bijlage 7b'. Het daadwerkelijke openbaar maken zal nog even op zich laten wachten. Stoelinga zei in de wandelgangen: ,,Als ik mij nu uitlaat over de inhoud, kan ik worden aangeklaagd.''

DAAM FOKKEMALAAN Wél openbaar van meet af aan is een schrijven van het college aan de raad waarin een aantal bezuinigingsmaatregelen wordt opgesomd; zonder die aanpassingen zouden de kosten oplopen tot 78 miljoen. Enkele ervan: een geluidsscherm bij de Prins Bernhardkazerne wordt 'een eenvoudig glazen scherm, in plaats van hoog/architectonisch'. De opstaande rand tussen het fiets- en voetgangersgedeelte op de fietsbrug verdwijnt.

Een aanzienlijke besparing betekent het plan om de Daam Fokkemalaan  hoogstens op sobere wijze aan te passen. Deze laan komt pas wat later aan bod bij de bouwwerkzaamheden. Wie weet blijkt te zijner tijd dat er nauwelijks iets hoeft te worden gedaan, een bescheiden nieuwe laag asfalt uitgezonderd.