• De raadszaal van Amersfoort.

    Jeroen de Valk

Planning tot 2022: meer bomen, zonnepanelen en betaalbare woningen

AMERSFOORT Het gemeentebestuur wil dat Amersfoort zo snel mogelijk CO2-neutraal wordt, wat betekent dat de uitstoot van gassen niet meer bijdraagt aan de verandering van het klimaat. Om de deadline van 2030 te halen, moeten daartoe echter 'nog grote stappen' worden gezet, zo schrijft Alex Engbers (CDA) in een serie moties.

Jeroen de Valk

In één daarvan constateert hij dat menigeen in groepsverband zonnepanelen wil laten aanleggen, en niet alleen op de eigen daken. Zoiets leidt tot een beter milieu en is op den duur beslist lucratief Echter: hoe doe je dat? Hoe stap je over alle ambtelijke drempels?

Engbers constateert: ,,De ervaring leert dat het veel tijd en moeite kost om een organisatie op te tuigen en om de investeringen van alle deelnemers goed te borgen.'' Daarom zou de gemeente wel de helpende hand mogen bieden.

PANKLAAR Onder de ambtenaren - of elders in de stad - is immers 'veel juridische en organisatorische expertise' te vinden. Als de gemeente die inzet, worden de samenwerkingsverbanden 'panklaar aangeleverd' en hoeven de burgers alleen nog een geschikt dak te vinden. Zo'n dak kan zich bevinden op parkeergarages, bedrijfspanden, sporthallen en ga zo maar door.

En nu Engbers toch bezig is: waarom staan er nog geen zonnepanelen op de daken van alle gemeentelijke gebouwen? Hij ziet graag dat het college zo spoedig mogelijk met een voorstel komt: welke panelen kunnen we wanneer waar installeren, en wat gaat dat kosten?

MEERJARENBEGROTING Engbers legde deze moties voor aan het college van b & w gedurende een lange vergadering, waarbij de complete meerjarenbegroting van de stad in de periode 2019 - 2022 onder de loep werd genomen. In de loop van november wordt verder gesproken over de omvangrijke en complexe  materie.   

De moties waren ingediend in de sector 'Stedelijk beheer en milieu', die als eerste ter sprake kwam. Het milieu 'leeft' immers meer dan ooit, nu GroenLinks met twee wethouders in het college zitting heeft.

De PvdA droeg hieraan bij met het verzoek om niet 3000 maar 3300 á 3350 bomen te planten ter compensatie van wat er verloren gaat bij de aanleg van de westelijke rondweg. Immers: het totale aantal te kappen bomen zou volgens recente cijfers tot ruim 3300 oplopen.

ASFALT Voorts gaat het milieu er niet op vooruit als asfalt het groen vervangt. Dat moet óók worden gecompenseerd, maar volgens Rob Smulders (PvdA) beschikt de gemeente over genoeg reserves.

De opvallendste motie in de sector 'Wonen' werd ingediend door vijf fracties onder de naam 'Geen woning, geen koning'. Het motto verwees uiteraard naar de Amsterdamse krakersrellen anno 1980 ('Geen woning, geen kroning'), maar het beschaafde debat was daar lichtjaren van verwijderd.

De motie riep op nóg meer maatregelen te nemen op het gebied van woningbouw. GroenLinks, D66, CDA, Amersfoort2014 en DENK hopen dat dit 'met dezelfde voortvarendheid en doortastendheid wordt opgepakt als de komende Koningsdag'. Daartoe moet de 'woonvisie' - de bouwplannen voor de komende vier jaar - drastisch worden aangepast.

BELEGGERS Het invoeren van een 'woonplicht' moet voorkomen dat woningen worden gekocht door beleggers die er zelf niet gaan wonen, maar het huis voor zoveel mogelijk geld onderverhuren. Het invoeren van een minimaal percentage middeldure woningen per project moet voorkomen dat mensen een sociale huurwoning bezet houden, terwijl ze daar eigenlijk te veel voor verdienen. De gemeente zou met grote voortvarendheid op zoek moeten gaan naar geschikte bouwlocaties in de stad.

Ivo Beekers (VVD) was wat sceptisch; wat hem betreft moeten projectontwikkelaars gewoon kunnen bouwen, zonder al te veel randvoorwaarden. ,,In een woning van een belegger wonen óók Amersfoorters'', stelde hij vast.

Marc Smits (SP) constateerde echter dat zo'n woning in ieder geval onbereikbaar is geworden voor 'starters' en anderen die worstelen met de torenhoge huizenprijzen in de stad.