• Plattegrond met sluiproutes uit de probleemanalyse.

    Design Innovation Group

Politiek eensgezind in aanpakken sluiproutes

AMERSFOORT De binnenstad moet 'autoluw' worden. Menigeen ergert zich al jaren aan auto's die te hard rijden, op merkwaardige plaatsen zijn geparkeerd en zich al sluipend door smalle straatjes persen. Voorts mogen ook scooterrijders en fietsers rekening gaan houden met meer maatregelen. Immers: scooters die voorbijgangers (bijna) van de sokken rijden en lukraak geparkeerde fietsen zorgen ook voor ergernis en overlast.

Jeroen de Valk   

Dit is de essentie van een serie debatten in het gemeentehuis, dat deze maand van start ging. Bij een eerste overleg bleek dat de gemeenteraad vrij eensgezind is. Van links tot rechts - alle raadsleden staan achter het principe: 'Geen doorgaand verkeer in de binnenstad.'

Alleen bewoners en wie er moet werken, mogen er rijden. Taxi's worden er ook toegestaan, en bevoorraders mogen alleen in 'venstertijden' komen aanrijden.

Opmerkingen werden nog geleverd op details. Zo stelden meerdere raadsleden voor om betaald parkeren geheel te weren uit de binnenstad; er zouden genoeg plekken in parkeergarages moeten zijn. De VVD stelde: ,,Geen betaald parkeren op het maaiveld.'' Een 'stip aan de horizon' is voor de liberalen een ondergrondse fietsgarage onder de Hof.

VRACHTWAGENS De BPA stelde voor om vrachtwagens van een bepaalde lengte en een bepaald gewicht helemáál te weren van de singels. Hier ontstaan onoverzichtelijke situaties en worden soms gevels beschadigd.

Wie het onlangs afgeronde onderzoek van de Design Innovation Group had doorgenomen, weet inmiddels dat er ten  minste twéé beruchte sluiproutes zijn. De ene gaat van de Kamp via de Zuidsingel en de Sint Andriessstraat naar de Stadsring. De andere gaat van de Kamp en de Bloemendalsestraat via 't Zand en de Westsingel naar de Molenstraat.

Verkeerswethouder Hans Buijtelaar wil allereerst werken aan de sluiproutes. Wat daarvoor precies de oplossing is, daar kan het onderzoek geen eensluidend antwoord op geven; het is immers een 'probleemanalyse'. Maar er kan, zo oppert hij, het een en ander worden bereikt dankzij het invoeren van kentekenregistratie en het plaatsen van paaltjes.

KAMPERBINNENPOORT In de probleemanalyse komt veelvuldig de Kamp voor; de problemen lijken  hier in veelvoud voor te komen. De straat heeft 'een slecht imago vanwege de onrustige verkeerssituatie en de onveilige sfeer die er wordt ervaren'. Motoren en scooters rijden met hoge snelheid over het gedeelte dat voor fietsen lijkt te zijn bestemd. Op de stoep staan fietsen, reclameborden en andere obstakels, zodat voetgangers worden gedwongen over de rijweg te lopen.

Zo gaat het rapport nog even door; daarbij wordt ook 'hufterig gedrag' gesignaleerd door weggebruikers die te hard rijden en muziek luid hebben aanstaan. Een grote wens van menige middenstander op de Kamp is dat winkelend publiek op de Langestraat gewoon dóórloopt, en niet meer de Kamperbinnenpoort ervaart als het einde van de route.

Andere delen van de binnenstad komen ook uitgebreid aan bod. De Langestraat kampt met geparkeerde fietsen, de Hof met weinig ruimte en tijd voor marktkooplieden om op- en af te bouwen en de Zuidsingel met hard rijdend sluipverkeer. De Varkensmarkt wordt door de dagelijkse fietsenzee maar nauwelijks als een 'plein' ervaren.

De probleemanalyse komt alvast met enkele relatief eenvoudige maatregelen. Denk aan het direct wegslepen van illegaal geparkeerde auto's en fietsen. Taxi's alleen via een app oproepbaar te maken, waardoor een standplaats niet meer nodig is. En, inderdaad: zoveel mogelijk parkeren in parkeergarages, ook door binnenstadbewoners. De analyse is hier te vinden: https://amersfoort.notubiz.nl/document/6886345/1