• Museum Oud Amelisweerd

    BDU

Raadsleden vrezen dat Museum Oud Amelisweerd bodemloze put wordt

AMERSFOORT Het Museum Oud Amelisweerd bevindt zich in financiële problemen. De fractie van Amersfoort2014 maakt zich daar zorgen over, aangezien dit wel eens ten koste kan gaan van de gemeente Amersfoort. De gemeente betaalt een jaarlijkse bijdrage aan het museum; is dat nog wel verantwoord? Wordt Museum Oud Amelisweerd (MOA) een bodemloze put?

Jeroen de Valk

De financiële relatie tussen de gemeente Amersfoort en het MOA ontstond toen het museum - een landhuis in de gemeente Bunnik - het beheer kreeg over 1100 werken van de in Amersfoort opgegroeide kunstenaar Armando. Het MOA werd daarom gezien als een opvolger van het Armando Museum in Amersfoort, dat werd vernield bij een brand in 2007.

Amersfoort gaf het nieuwe onderkomen voor de werken een bedrag mee van één miljoen, te verdelen in tien jaarlijkse termijnen vanaf 2011.    

In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders spreken Sieta Koet-Minis en Ben Stoelinga (Amersfoort2014) hun zorgen uit.  

Voldoet het MOA wel aan de gestelde 'subsidievoorwaarden'? Het college had vorig jaar april laten weten dat er geld wordt overgemaakt, mits daaraan wordt voldaan. En: dat er 'achter gesloten deuren' zou worden overlegd met het museum. Hoe vaak heeft er een overleg plaatsgevonden? En wat heeft dat opgeleverd?

SAMENWERKEN Voorts vraagt de fractie zich af: ,,Indien het MOA de kosten voor beheer, opslag en  verzekering niet meer kan betalen, wat zijn dan de financiële consequenties voor de gemeente Amersfoort?''

In het AD meldde Ari Doeser, bestuursvoorzitter van het MOA, inmiddels dat er wordt overwogen om te gaan samenwerken met het Centraal Museum in Utrecht, teneinde de kosten te drukken. Het Centraal Museum zou in de zomer exposities kunnen organiseren in het MOA, waarna het MOA in de winter de deuren sluit. Doeser: ,,Het is niet meer verantwoord alleen door te gaan.'' Dit zou het gevolg zijn van tegenvallende bezoekersaantallen en een toch al wankele financiële positie.  

De fractie van Amersfoort2014 was onaangenaam getroffen, dat het dit via de media moest vernemen. ,,Hoe is het mogelijk dat dit artikel in het AD verschijnt, terwijl de raad van Amersfoort gehouden is aan de eerder opgelegde geheimhouding?''

BEATRIX Het MOA werd in 2014 feestelijk geopend door Armando en Prinses Beatrix. Al twee jaar daarna ontving het landhuis in Bunnik de hoogste Europese Erfgoedprijs: de Europa Nostra Award, voor de restauratie en de herbestemming van het landhuis.

Tot zoverre het goede nieuws. Bij de eerste jaarrekening in 2014 was er al een tekort van 136.000 euro. Daarna moesten de gemeentes Bunnik en Utrecht én de provincie Utrecht geregeld bijspringen. De provincie betaalt nu een halve ton per jaar en de stad Utrecht structureel een ton.

Armando verbrak de bruikleenovereenkomst in 2017, naar verluidt vanwege de aanhoudende financiële onzekerheid. Hij overleed op 1 juli dit jaar. Directeur Yvonne Ploum vertrok op 1 juni.  

Op de site van het museum zei Ploum bij haar vertrek: ,,Ik laat het MOA met een gerust hart achter in de handen van het team en het bestuur dat samen met mij MOA maakten tot het unieke museum dat het nu is. (…) MOA ligt na woelige jaren goed op koers om de volgende fase van ontwikkeling in te gaan. Het is goed om dat aan mijn opvolger over te laten.''