• Tegenstanders van de rondweg (met gele ballonnen) spreken politici in de wandelgangen.

    Jeroen de Valk

SP eist grondiger onderzoek naar dassen in gebied rondweg

AMERSFOORT De  kap van de eerste 1500 bomen ten bate van de westelijke rondweg is op last van de rechter uitgesteld. In het 'plangebied' zouden dassen zijn aangetroffen. Tegenstanders van de omstreden rondweg hopen heimelijk dat van uitstel afstel zal komen. Immers: door uitstel wordt het onwaarschijnlijk dat de bomen nog vóór het broedseizoen (dat in maart van start gaat) alsnog kunnen worden gekapt.

Jeroen de Valk

Dat broedseizoen zal dan vervolgens ook voor vertraging zorgen. Daarna moet de aannemer de planning aanpassen, met het risico dat de budgetten zijn gestegen. De tarieven van werknemers en materiaal gaan immers omhoog, nu de economie  aantrekt.

Dit kan ertoe leiden dat het totale budget hoger wordt dan de geplande 68 miljoen. Een meerderheid van de gemeenteraad ging vorig jaar akkoord met de aanleg van de rondweg, maar pas na eindeloos veel debatteren én de eis dat het bij die 68 miljoen zou blijven.

DASSENBURCHTEN Verkeerswethouder Hans Buijtelaar bezwoer vorig jaar dat het bedrag niet zou worden overschreden. Hij wist toen vermoedelijk niet dat de das roet in het eten zou gooien. Er werden dassen en hun woningen - 'dassenburchten' - aangetroffen in dit deel van de gemeente. De raad besloot daarop dat het terrein moest worden onderzocht.

Hiermee was de kous niet af; de SP vond dat het héle 'plangebied' moest worden onderzocht, terwijl Buijtelaar ervan uitging dat het alleen de zogenaamde 'spoordriehoek' betrof: de driehoek tussen de beide spoorlijnen en de Barchman Wuytierslaan.

De Stichting Groen in Amersfoort stapte naar de rechter met het verzoek om een spoedprocedure. Daarbij werd ook het wel en wee van de resterende flora en fauna in stelling gebracht.

'VOORLOPIGE VOORZIENING' De rechter besloot op 3 januari dat er vooralsnog geen boom mag worden geveld, teneinde de natuur geen onomkeerbare schade te berokkenen. Het betreft echter een 'voorlopige voorziening'; de rechtbank wil het omvangrijke dossier grondig  bestuderen. De definitieve uitspraak komt misschien pas in maart.  

Op maandag 7 januari zou de kap van start gaan; die kap werd dus uitgesteld. De dag daarna kwam de raad bijeen voor een overleg dat na aandringen van de SP op korte termijn was georganiseerd.

Coalitiepartij GroenLinks - die eerder morrend akkoord was gegaan met de rondweg - benadrukte dat de deskundigen ook al van mening verschillen: onderzoeksbureau Waardenburg schreef dat de das er slechts incidenteel voorkomt, terwijl de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht zegt sporen te hebben aangetroffen van een aanzienlijke populatie.

Kunnen die twee niet de handen ineenslaan? Buijtelaar antwoordde dat de werkgroep een volgens het college te lang en te uitgebreid onderzoek wilde verrichten.

DRIEHOEK Waarom Buijtelaar uitsluitend de 'driehoek' liet onderzoeken, werd niet geheel duidelijk. Volgens het CDA was er bij raadsvergaderingen nooit sprake geweest van die 'driehoek'.

De wethouder zei daarop dat hij de 'aangetroffen' dassenburchten wilde laten onderzoeken. Maar over welke waarnemers gaat het dan? Rond elf uur 's nachts besloot  burgemeester Lucas Bolsius dat de vergadering was afgelopen. Het juridische traject gaat intussen onverstoorbaar door.