• De Amersfoort Groeistad Toertocht is een tocht voor recreatieve racefietsers.

    Rinus van Denderen

Amersfoort Groeistad Toertocht

AMERSFOORT Op zondag 29 april 2018 wordt voor de vierde keer de Amersfoort Groeistad Toertocht gehouden. Een schitterende wielertocht voor recreatieve racefietsers. De route is een mix van pittige klimmetjes, afgewisseld met vlakke stukken en glooiend heuvellandschap. De Amersfoort Groeistad Toertocht is een samenwerkingsverband tussen Wielerplatform Amersfoort, Fiets033 en Wielervereniging WV Eemland.

Huub van Aerssen

Er kan gekozen worden voor drie verschillende afstanden te weten 50 km, 80 km of 130 km. Op de dag van uitvoering kunnen de deelnemers aangeven welke van bovengenoemde drie afstanden zal worden verreden (bij inschrijving hoeft de te rijden afstand dus niet te worden aangegeven). Alle drie de routes zijn goed uitgepijld, waardoor de aangeboden afstanden een qua lengte meer dan juiste indicatie vormen.

INSCHRIJVEN De Amersfoort Groeistad Toertocht werkt met online voor-inschrijving gekoppeld aan iDEAL. Er is een limiet van 2500 deelnemers. Het is dus raadzaam om tijdig in te schrijven. Kosten voor voor-inschrijven zijn 10 euro (8 euro voor NTFU/KNWU leden) per persoon voor elke afstand. Voor-inschrijven kan tot en met vrijdag 27 april 2018. Na-inschrijven kan op de dag zelf (sportpark Zielhorst). De kosten bedragen dan 12 euro per persoon voor elke afstand.

Voor het inschrijfgeld krijgen de deelnemers onder andere douche- toiletruimte en kleedfaciliteiten, een uniek stuurbordje met eigen nummer, verzorging onderweg met gratis drinken, voeding, fruit en technische ondersteuning, een gratis podiumfoto en gratis en veilige parkeerruimte. Daarnaast is de route met pijlen uitgepijld en wordt mede voorzien van gps-routes. Voor noodgevallen krijgen de deelnemers een 06-nummer en is er waar nodig EHBO.

START- EN SLUITINGSTIJDEN Er wordt gestart vanaf sportpark Zielhorst op het sportveld. Inschrijven kan vanaf 08.45 uur tot 10.30 uur. Alle afstanden (50, 80 en 130 km) kunnen tussen 09.00 uur en 10.30 uur van start gaan. Het is de bedoeling dat alle deelnemers voor 16.00 uur finishen op sportpark Zielhorst. Dan stopt ook de tijdsregistratie. De drank- en fourageposten sluiten om 15.00 uur.

ALGEMEEN De Amersfoort Groeistad Toertocht is er voor iedereen. Deelnemers wordt derhalve gevraagd respect te tonen naar collega's en overige weggebruikers op de wegen. Ook de natuur verdient in deze de volle aandacht. De Toertocht is een recreatieve wielertocht en dus geen wedstrijd. De laatste finale-kilometer vindt plaats op het wielerparcours van WV Eemland.

Tijdens de Amersfoort Groeistad Toertocht dienen alle deelnemers zich te houden aan de algemeen geldende verkeersregels. Er wordt gereden op eigen risico, waardoor het belangrijk is om over een goede gezondheid te beschikken.

Voor nadere informatie zie de website van Fiets033 of de website van WV Eemland.