BAN als badminton flagship

AMERSFOORT BAN (Badminton Amersfoort Noord) heeft positief gereageerd op het verzoek van Badminton Nederland om het zesde badminton flagship te worden. Badminton Nederland wil via de flagships de regionale badmintonverenigingen meer met elkaar in contact brengen, om daarmee kennis en positieve ervaringen te delen en van elkaar te leren. De flagships nemen hierin het voortouw.

Het is niet de bedoeling van het gezamenlijke project dat de flagships andere verenigingen op 'sleeptouw ' nemen, maar dat zij gemotiveerd en geprikkeld worden met de adviezen en aanwijzingen om zelf gericht aan de gang te gaan. In formeel overleg tussen Badminton Nederland, vertegenwoordigd door Daphne Latour en Ger Tabeling en de BAN afvaardiging Victor Meijer, Leon Molenkamp en Huub Wiltschut, zijn afspreken gemaakt over de rol van BAN als regionaal flagship.  Naast BAN hebben al eerder BC '70 (Epe), BC GO, BV Floriande, BC Alouette en BC Drop Shot de rol van flagship op zich genomen. Badminton Nederland hoopt dat op korte termijn, verspreid over het hele land, tien badmintonverenigingen als flagship gaan functioneren.

De flagships hebben expertise op een of meerdere specifieke gebieden die zij kunnen uit - overdragen aan belangstellende collega-verenigingen. De flagships organiseren daartoe regionaal overleg met vijf tot tien andere badmintonverenigingen rondom uiteenlopende vraagstukken. Die onderwerpen sluiten aan bij de kennis en ervaringen van de flagships die tot nu toe problemen en moeilijkheden opleveren bij andere clubs. Zo kunnen onder andere het vrijwilligersbeleid, zaalhuur, competitieteams en ledenwerving besproken worden. Badminton Nederland faciliteert op afstand deze bijeenkomsten.

BAN wil met name aan andere badmintonverenigingen haar succesvolle jeugdbeleid overbrengen. Het gaat daarbij onder andere om een heldere opzet en gerichte uitvoering van de structureel onderbouwde trainingen aan junioren. Ook beschikt BAN, in tegenstelling tot veel andere sportverenigingen, over een groot aantal actieve vrijwilligers die binnen de club een belangrijke rol vervullen. ,, BAN heeft ook belang bij de flagships", benadrukt BAN voorzitter Victor Meijer. ,,Veel van onze jeugdspelers bereiken geleidelijk aan het spelniveau waarin het voor hen steeds moeilijker wordt binnen de regio voldoende tegenstand te krijgen. Dat belemmert hun sportieve doorgroei en doet afbreuk aan hun spelplezier. Door bij andere badmintonverenigingen te vertellen over ons gericht jeugdbeleid hopen we de duw in de goede richting te geven. BAN wil uitdragen dat een dynamische sportvereniging durft te investeren in haar jeugd. BAN ondersteunt binnen de regio al enkele badmintonverenigingen, maar we gaan dit nu structureel en nog gerichter doen. Daar heeft iedereen voordeel bij", aldus de BAN preses.

Badminton Nederland bekijkt de komende tijd de vragen van de provinciale badmintonverenigingen waarna, onder leiding van BAN, de eerste regionale flagship bijeenkomsten nog voor de zomer van start gaan.