• Het bestuur van B'67: vlnr Hennie Dammers, Dick van 't Klooster en Ries Wijenberg.

    Foto Rinus van Denderen

Biljartvereniging B'67 halve eeuw actief

AMERSFOORT Biljartvereniging B'67 viert op 1 mei 2017 haar vijftigjarig bestaan.  Met voorzitter Dick van 't Klooster, secretaris en ad interim wedstrijdleider Ries Wijenberg en penningmeester Hennie Dammers een korte terugblik op vijftig jaar biljartgeschiedenis die begon op 1 mei 1967 en waar bij de oprichting de verenigingsnaam B'67 aan werd gekoppeld.

Huub van Aerssen

 

,,B'67 is eigenlijk ontstaan doordat een achttal leden van de toenmalige biljartvereniging De Oranjeboom zich door omstandigheden niet meer betrokken voelden en verder gingen onder de huidige naam B'67," aldus bestuurslid Dammers.

,,Onze eerste locatie was het voormalige hotel Terminus aan de Stationsstraat in Amersfoort, waar we tot 1973 ons domicilie hadden en onder het toenmalige bestuur (Cees van de Wijngaert, Harry Adelaar en Jan van Exel) uitgroeiden tot een vereniging van circa twintig leden," vervolgt Dammers zijn betoog. In 1973 betrok B'67 een locatie aan de Vlasakkerweg waar de club een explosieve groei meemaakte en naast de seniorenafdeling ook een florerende jeugdafdeling kende.

VERHOEVENSTRAAT In 1983 nam de vereniging haar intrek in een zaaltje achter het toenmalige café Coos en Flip aan de Verhoevenstraat in het Leusderkwartier, een locatie die tot op heden de thuisbasis vormt van de jubilerende biljartvereniging B'67.

HUIDIGE SITUATIE Voorzitter Dick van 't Klooster: ,,De vereniging kent momenteel dertig seniorenleden. De steeds meer toenemende landelijke desinteresse bij de jeugd voor de biljartsport heeft ook bij ons de nodige sporen achter gelaten, waardoor wij helaas geen jeugdleden meer in onze club hebben. Geïnteresseerden, zowel senioren als jeugd zijn altijd van harte welkom bij onze vereniging waar het goed toeven is en waar 'prestatief kunnen' hand in hand gaat met sfeer en gezelligheid."

B'67 speelt momenteel  met zeven teams in (bonds)competitieverband, waarvan vier teams de spelsoort 'libre' spelen en drie teams zich richten op het 'driebandenspel'. Met een gemiddeld verenigingsmoyenne van 2.5 in het libre en 0.5 bij het driebanden mag de club zich al jaren rekenen tot een sterke districtsvertegenwoordiger.

Ook naar buiten toe is B'67 actief. Wijenberg: ,,Als vereniging organiseren wij bijvoorbeeld al jaren de damesfinale, het jaarlijks terugkerende 'Nederlaagtoernooi' en bieden wij ruimte voor het spelen van districtsfinales en bijbehorende persoonlijke kampioenschappen."

 

FESTIVITEITEN Op zaterdag 6 mei is er van 14.00 uur tot 17.00 uur voor leden, oud-leden en genodigden een jubileumreceptie in het clubhuis aan de Verhoevenstraat 91 in Amersfoort. Op 9 september is er een feestdag (dagje uit) gepland voor de leden, waarvan de inhoud nog even 'geheim' blijft.