• vlnr Mark van Hoorn (AFC Quick 1890), Pascal van der Tuin (AMHC) en Dennis Thé (TV ALTA)

    Jaap Dubbeld

Drie Amersfoortse sportverenigingen slaan handen ineen

AMERSFOORT Voetbalvereniging AFC Quick 1890, Hockeyvereniging AMHC (1912) en Tennisvereniging ALTA (1920) hebben recentelijk op business/sportgebied de handen ineen geslagen en vormen gezamenlijk de TripleA Business club. Een platform dat er onder andere op is gericht om het zakelijke en sportieve klimaat in Amersfoort te stimuleren. Een platform waar respect voor traditie en gezamenlijke sportbelangen nauw met elkaar verbonden zijn en hét platform voor ondernemers met hart voor top - en breedtesport in Amersfoort. Mark van Hoorn (Businessclub  AFC Quick), Pascal van der Tuin  ( Businessclub AMHC) en Dennis The (Businessclub ALTA) vormen het huidige kloppend hart van de TripleA Businessclub en hebben zich tot taak gesteld om het platform stabiliteit en status te verschaffen. 

Van Hoorn: ,,De trend die je ziet is dat je heden ten dage meer zal moeten gaan samenwerken om, gestelde (verenigings)doelen te bereiken. Een trend die niet alleen op regionaal/lokaal niveau, maar ook landelijk zichtbaar is en in de nabije toekomst meer en meer zal worden versterkt. Gezamenlijke aloude tradities en verstrengeling van gelijke belangen spelen in dat proces een belangrijke rol. Dat is dan ook een van de redenen dat we met elkaar zijn gaan praten teneinde met dit initiatief de samenwerking op zowel zakelijk als sportief gebied te verstevigen en uit te breiden".

Van der Tuin en The onderstrepen die woorden: ,,De verenigingen kennen een lange en historische achtergrond, die past in de gedachte en opzet van TripleA Businessclub. Aloude 'lijntjes' en tradities kunnen worden opgepakt en verstevigd ter ondersteuning van het verenigingsbelang. Een absolute win-win situatie". 

,,We willen bestaande en nieuwe sponsoren de komende jaren meer gaan bieden in de vorm gezamenlijke door ons als TripleA Businessclub geïnitieerde activiteiten. Activiteiten die niet alleen ruimte bieden voor uitbreiding van het netwerk, maar ook zeker van toegevoegde waarde zijn op zowel sportief als sociaal en commercieel gebied", aldus van der Tuin. ,, Het is ons drieën er alles aan gelegen om met dit platform verenigingen en de daarbij behorende sportieve en commerciële doelstellingen te ondersteunen en waar nodig (nog) meer vorm en body te kunnen geven".

Vooralsnog kunnen toekomstige leden zich aanmelden via de Businessclub van de eigen vereniging (Quick, AMHC en ALTA). ,,We denken er als TripleA Businessclub nog over na over hoe we het lidmaatschap op een ander wijze structuur zouden kunnen geven. Op dit moment zijn nog tal van plannen qua organisatie in ontwikkeling zoals onder andere het onderbrengen in een Stichting met een Stichtingsbestuur. Zodra beoogde plannen vaste vorm gaan krijgen zal dat tijdig naar buiten toe worden gecommuniceerd", aldus van Hoorn.

Voor de TripleA Businessclub staat voor vrijdag 25 mei een eerste activiteit op het programma bestemd voor sponsors, Businessclubleden, relaties en prominente leden. TV ALTA vormt dan het decor van een Bedrijven Tiebreak Dubbel Toernooi en een Tennis clinic onder leiding van Tennis Academy Kockx en met medewerking van oud toptennissers Sjeng Schalken en Tom Nijssen. Speciale gast is NOS presentator Jeroen Stomphorst die naast interviews met Schalken en Nijssen de presentatie zal verzorgen van het  gemengd eredivisieteam van TV ALTA, dat vanaf komend weekend actief zal zijn in de landelijke competitie. Aansluitend een hapje en een drankje. 

TripleA Businessclub, een nieuw platform voor ondernemers die de sport in Amersfoort een warm hart toe dragen!