• RC Eemland-preses Bert Zetzema zet zich vol energie in voor de belangen van de club.

    Foto Van Denderen

'Geel Zwart moet weer door de aderen vloeien'

AMERSFOORT Gevleugelde woorden van Bert Zetzema, voorzitter van Rugbyclub Eemland, die met een toch wel dubbel gevoel terugkijkt op het afgelopen seizoen:,, Natuurlijk doet het pijn dat we er met ons vlaggenschip niet in geslaagd zijn om op het hoogste rugby niveau actief te blijven. We zullen komend seizoen een stapje terug moeten doen om met hard werken en veel clubgevoel weer op termijn terug te keren naar de ereklasse."

Huub van Aerssen

,,Dat is het niveau waar we met de vereniging ook thuis horen. Als we met zijn allen de schouders er onder zetten en het 'geel zwarte hart' weer laten spreken, ben ik er van overtuigd dat ons dat ook gaat lukken. Daarnaast ben ik verheugd over het feit dat we een geweldige talentvolle jeugdafdeling hebben die het in alle geledingen goed doet. Een prachtig voorbeeld daarvan is natuurlijk het behalen van het Nederlands kampioenschap door de Junioren. Een prestatie om trots op te zijn."

Voor wat betreft de doelstelling(en) met betrekking tot het nieuwe seizoen is de gedreven en door een recentelijk afgescheurde achillispees een in zijn bewegingen enigszins gehinderde Zetzema duidelijk:,, Natuurlijk zal ik niet ontkennen dat we zo snel mogelijk weer terug willen keren naar het hoogste rugbyniveau . Voorwaarden daarvoor zijn dat we in dat kader moeten en gaan werken aan een hecht team dat persoonlijke belangen ondergeschikt maakt aan het teambelang. Zoals al eerder aangegeven moet daarbij het clubgevoel de boventoon voeren. Dat is waar de komende jaren het accent ligt."

Naast het seniorenbelang is er binnen RC Eemland ook veel aandacht voor de bloeiende jeugdafdeling die ook het afgelopen jaar op sportief gebied veel van zich deed horen en zien en die door een goed jeugdbeleid een voorbeeld mag worden genoemd in 'rugbyland'. Zetzema:,, Om dit zo te houden en uit te breiden zullen we een platform moeten creëren om de jeugd ook de komende jaren te behouden voor de club. We pleiten er voor dat eigen jeugd de mogelijkheden heeft en krijgt om door te stromen naar het gewenste niveau. Daar ligt ook de kracht van een sportief gezonde vereniging die met 'eigen middelen' gewenste doelen probeert te realiseren."

Met de potentie om als club te willen groeien dient ook aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan. Met name de accommodatie laat in dat kader te wensen over. Zetzema:,, Natuurlijk zijn we al jaren in gesprek met diverse (sport)instanties om de mogelijkheden te bezien om als vereniging door te groeien. Dat betekent in dat kader dat we er minimaal een veld bij zouden moeten hebben. Eind 2016 wil ik de leden kunnen aangeven hoe we er voor staan en wat de mogelijkheden zijn om aan bovenstaande te kunnen voldoen. Dat is voor mij de absolute deadline. Een mogelijk nieuwe locatie zal dan in de periode 2017-2018 moeten worden gerealiseerd."

Met op 21 mei aanstaande het Leo van Herwijnen toernooi (circa duizend kinderen) en op 4 juni het NK Sevens staat RC Eemland niet stil en ziet Zetzema de toekomst met vertrouwen tegemoet.