• ASF-voorzitter Frans Prins en VBA-voorzitter André Hiekkert.

    Foto Rinus van Denderen

'Het aantal sportende Amersfoorters moet omhoog'

AMERSFOORT Ze hebben een half jaar in de luwte warm gelopen, maar nu staan André Hielckert (voorzitter van de nieuwe Stichting Voetbalbelang Amersfoort) en Frans Prins (de nieuwe voorzitter van de Amersfoortse Sport Federatie) in de startblokken om hun ambitieuze plannen voor de stad naar voren te brengen. ,,Het percentage sportende Amersfoorters moet verder omhoog.´´

De gesprekken over de nieuwe gemeentelijke sportnota (voor de jaren 2019-2023) zijn in volle gang. Achter de schermen wordt er op allerlei manieren nagedacht over de speerpunten voor de komende jaren. Frans Prins, in het verleden zelf acht jaar gemeenteraadslid namens GroenLinks, weet hoe de hazen lopen in het gemeentehuis. En dat zou best eens een voordeel kunnen zijn in zijn nieuwe rol als voorzitter van de Amersfoortse Sportfederatie (ASF). ,,Ik heb ja gezegd heb tegen het voorzitterschap, omdat ik heel erg van sport hou. Sport betekent voor mij bewegen, fit zijn, plezier hebben en ontmoeting met anderen. Richting de politiek zou ik vooral willen benadrukken dat sport en gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is een maatschappelijk belang dat we nog meer mensen (dan nu) aan het bewegen krijgen. Vandaar dat wij ons actief bemoeien met de speerpunten die de gemeente in onze ogen zou moeten nastreven voor de komende jaren.´´ 

TIENPUNTENPLAN De ASF heeft haar belangrijkste prioriteiten samengevat in een tienpuntenplan. Ook de Stichting VBA heeft daarbij input geleverd. ,,We vinden het bijvoorbeeld een mooi doel om het percentage sporters verder omhoog te brengen. Praktisch vertaald: iedereen moet op zijn/haar niveau kunnen sporten, de contributie moet betaalbaar zijn en wachtlijsten mogen niet meer bestaan. Ook talenten, gehandicapten en scholieren moeten over voldoende mogelijkheden en dus voorzieningen kunnen beschikken. Dat vraagt om een nauwe afstemming tussen de gemeente, welzijnsorganisaties en de onderwijsinstanties in de gemeente Amersfoort. En om meer geld. Het sportbudget per gemiddelde inwoner mag wat ons betreft worden verhoogd.´´

Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in de plannen van de ASF en VBA. ,,Sportclubs zijn de spil in een betaalbaar en laagdrempelig aanbod. Aangezien de verenigingen vooral op vrijwilligers draaien, is het belangrijk dat er meer (gemeentelijke) ondersteuning komt in de vorm van buurtsportcoaches, sportparkmanagers en experts die clubbesturen met raad en daad terzijde kunnen staan. Die steun is ook nodig om verenigingen sterker te maken. Met sterke verenigingen bedoelen we plekken waar talent wordt opgeleid, waar de financiën op orde zijn, waar de organisatie staat als een huis, waar je goede trainers en een doordacht jeugdbeleid hebt.´´

MULTIFUNCTIONELE SPORTPARKEN Prins en Hielckert benadrukken daarbij dat multifunctionele sportparken de toekomst hebben. ,,We moeten de komende jaren nadrukkelijk met elkaar een discussie voeren over accommodaties. En dan hebben we het niet over fuseren, want dat ligt erg gevoelig, maar over samenwerking, over het delen van je accommodatie met andere clubs of verenigingen. Zodat de velden en de bijbehorende kantines niet alleen in de avonduren en in het weekend worden gebruikt, maar ook overdag. Dat kun je overigens niet alleen aan de verenigingen overlaten, want die hebben al genoeg moeite om vrijwilligers te vinden voor alle basisactiviteiten. Je moet ook buurtwerkers en welzijnsorganisaties hierbij betrekken, zoals Indebuurt033, de SRO en de buurtsportcoaches. Maak van de voetbalkantine bijvoorbeeld het buurthuis van de wijk; dan trek je daar activiteiten naartoe op de uren dat de vereniging het complex niet gebruikt. Kruisbestuiving is wat ons betreft het toverwoord.´´

ACTIEPUNTEN Het belangrijkste verbeterpunt van de nieuwe sportnota is wat Prins en Hielckert betreft nu al bekend. ,,De nota bevatte wel goede ideeën, maar de actiepuntenlijst ontbrak. Dat gaat deze keer echt anders, beter vooral, heeft de gemeente ons toegezegd. Wat gaan we precies doen, wanneer gaan we het uitvoeren en wanneer is het een succes? En voor wat betreft dat laatste: hoe gaan we meten of iets een succes is? Al die vragen krijgen een concreet antwoord en dat is een goede zaak.´´

Eén uitgangspunt van de vorige nota kan op voorhand al worden aangepast, betogen beide voorzitters. ,,De afgelopen keer was het vertrekpunt dat iedere Amersfoorter in ieder geval één keer per week zou moeten sporten. Inmiddels zijn we zover dat de specialisten stellen dat je minimaal twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten moet ontplooien als je gezond wilt blijven. Met die wetenschap in je achterhoofd, verandert wat ons betreft ook het startpunt van je sportnota.´´

BETERE COMMUNICATIE Prins en Hielckert benadrukken richting de gemeente ook het belang van betere communicatie. ,,Er moet op internet één portal komen, waarop alles te vinden is op het gebied van sport in Amersfoort, inclusief een actuele database. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Verder is het belangrijk dat de gemeente een visie op de langere termijn ontwikkelt. ,,Stel sport centraal in het dagelijks leven. En bedenk met elkaar oplossingen om jongeren, zeker als ze naar de bovenbouw van de middelbare school gaan, bij verenigingen betrokken te houden. Daarbij is overigens ook een rol weggelegd voor de verenigingen zelf. Er wordt binnen veel clubs vooral gekeken naar de prestatieteams. Natuurlijk is het goed om daar tijd en geld aan te besteden, maar als sportvereniging moet je ook voldoende aandacht hebben voor de recreatieve teams. Die vormen uiteindelijk de massa en daarmee de basis van je vereniging.´´

Maar ook voor sporters zonder vereniging moeten er plekken en mogelijkheden zijn, stellen de voorzitters. ,,Speel slim in op populaire sporten, zoals je nu bij ´free running´ en het 3x3 basketbal ziet gebeuren. Om die trend succesvol te ondersteunen, heb je niet alleen veldjes nodig, maar ook trainers en/of begeleiders die daar een wedstrijd- of toernooivorm aan koppelen. Kom jongeren hierin tegemoet.´´

Stichting VBA behartigt belangen voetbalclubs

De Stichting Voetbalbelang Amersfoort (VBA), die een half jaar geleden werd opgericht, behartigt de belangen van de dertien voetbalclubs die de stad rijk is. ,,We hebben ooit de stichting AVK opgericht´´, vertelt VBA-voorzitter André Hielckert. ,,Die had als doel om voor alle clubs in onze stad het Amersfoorts Voetbal Kampioenschap te organiseren. Dat is inmiddels aardig gelukt. In de loop der jaren kwamen er echter steeds meer beleidsmatige dossiers en praktische uitdagingen op het bordje van het AVK-bestuur te liggen, waardoor er allerlei zaken door elkaar begonnen te lopen en sommige bestuursleden twee of drie petten op hadden. Vandaar dat we besloten hebben om de VBA op te richten. Stichting AVK houdt zich bezig met de organisatie van het het jaarlijkse toernooi, terwijl de andere voetbalzaken worden doorgeschoven naar de VBA. Wel zo duidelijk allemaal.´´

Het is niet de bedoeling dat de VBA op eigen houtje gaat opereren. ,,Wij spelen onze punten door naar de Amersfoortse Sport Federatie (ASF), die op haar beurt weer contact heeft met de gemeente en de SRO. Omdat ik zelf ook als vice-voorzitter in het ASF-bestuur zit, zijn de lijntjes kort.´´

Meer informatie op www.sportamersfoort.nl.