• Jort Verhage, jeugdige initiatiefnemer van het gewenste rolstoeltennistoernooi.

    Foto Van Denderen

Jort Verhage (13) organiseert 'Lockhorst on Wheels'

AMERSFOORT Voor de dertienjarige Amersfoorter Jort Verhage zou een droom in vervulling gaan als van 19 tot en met 23 augustus het eerste rolstoeltennistoernooi van Midden-Nederland van start kan gaan. Een droom die de komende weken werkelijkheid moet worden en waarvoor op dit moment nog hard aan de randvoorwaarden gewerkt wordt.

Huub van Aerssen

Jort Verhage, zelf een enthousiast en verdienstelijk tennisser bij LTV Randenbroek, legt uit hoe hij op het idee is gekomen om een drie dagen durend rolstoeltennistoernooi te willen organiseren: ,,Ik heb daarover de laatste periode veel met mijn neef Youri Martens gesproken die eenzelfde toernooi al jaren organiseert in Oosterhout. Zijn bevindingen en het iets kunnen betekenen voor minder valide sporters waren voor mij de aanleiding om een gelijksoortig tennisevenement te organiseren. Ik heb dit plan besproken met mijn trainer Christian Heinermann die dit vervolgens bij het bestuur van tennisvereniging Lockhorst heeft aangekaart. Daar werd een gewillig oor gevonden voor wat betreft de uitvoering en locatie van het rolstoeltennistoernooi, dat de naam 'Lockhorst on Wheels' krijgt. Dat houdt in dat het toernooi wordt gespeeld tijdens het finaleweekend van het jaarlijkse jeugdtennistoernooi (ITA), dat ook door LTV Lockhorst wordt georganiseerd. Ik hoop dat ik tijdig de (financiële) middelen kan vinden die benodigd zijn om te starten."

RANDWOORWAARDEN Dat een rolstoeltennistoernooi meer kosten met zich meebrengt dan een regulier toernooi ligt voor de hand. ,,De toegankelijkheid van het park, de banen en de sanitaire voorzieningen vormen een extra kostenpost", aldus een enthousiaste Verhage. ,,Alhoewel ik tal van sponsors heb benaderd en ook al wat toezeggingen heb, is het benodigde bedrag van circa 4000 euro nog niet gehaald en ben ik nog volop bezig om het startkapitaal te realiseren. Een absolute voorwaarde om eind mei van start te kunnen gaan met de definitieve voorbereiding en uitvoering van het toernooi."

Voor initiatiefnemer Jort Verhage wachten spannende weken waarin duidelijk wordtn of dit initiatief werkelijkheid zal gaan worden: ,,Voor meer informatie en steun kan er worden gereageerd op lowtennistoernooi@gmail.com of jortverhage@hotmail.com en staat ook facebook 'lockhorst on Wheels' en LinkedIn 'Jort Verhage' open voor informatie en overige zaken. Samen met de steun van LTV Lockhorst en de organisatie van het jeugdtennistoernooi heb ik er alle vertrouwen in dat we eind mei van start kunnen gaan."