Trainingslocatie Hondensportvereniging Amersfoort open

ZIELHORST Hondensportvereniging Amersfoort opent zaterdag om 12.00 uur haar nieuwe trainingslocatie op Sportpark Zielhorst.

,,Na een lange periode van overleg met de gemeente en SRO zijn wij enorm blij met onze nieuwe locatie", vertelt voorzitter Hans Reinsma. ,,De vereniging is in 32 jaar tijd 5 maal verhuisd van de ene locatie naar de andere, dwars door Amersfoort heen."

De eerste locatie was op de Engweg in Hoogland, daarna volgde een terrein aan de Van Brakelstraat in Amersfoort (verhuisd i.v.m. woningbouw), gevolgd door de Bernhardkazerne in Amersfoort. De volgende halte was sportpark Bokkeduinen, inwonend bij de Rugbyclub Eemland, ( verhuisd i.v.m. gebruik veld door de Rugbyclub), en onze voorlaatste trainingslocatie was Sportpark Birkhoven, naast Hockeyclub AMHC. Reisnma: ,, Hier moesten wij vertrekken omdat ons trainingsveld omgebouwd werd tot het zesde hockeyveld.

Inmiddels zijn de cursussen van start gegaan op Sportpark Zielhorst op een voormalig veld van voetbalvereniging HVC. ,,Alle verhuizingen hebben gevolgen gehad voor ons ledenbestand", vertelt Reinsma. Ook de onzekerheid van de kwaliteit van de diverse trainingslocaties, de duur van verblijf op de locaties en het kunnen uitbouwen van de vereniging hebben hier onder te lijden gehad."

Met een grote glimlach op het gezicht vervolgt hij:,,Maar daar is nu dus een eind aangekomen. Bestuur en instructeurs hebben elkaar gevonden en zijn samen sterker uit de storm gekomen. Er ligt een mooie toekomst in het verschiet en dat willen wij graag delen met onze huidige én toekomstige leden." Wij hopen als vereniging nog heel veel jaren van deze mooie trainingslocatie gebruik te kunnen gaan maken.

Reinsma. ,,Zaterdag is bij uitstek een geschikt moment om met al onze takken van sport kennis te maken. Wethouder Sportzaken Buijtelaar opent met medewerking van een tweetal honden op verrassende wijze de trainingslocatie. Van 12.00 tot 15.00 uur is er voor jong en oud van alles te zien en te doen. We hebben een groot aantal activiteiten waaraan iedereen met zijn of haar hond kan deelnemen.

Ook honden zijn zaterdag welkom bij de opening van de nieuwe trainingslocatie.