• Het Amersfoorts en Eindhovens Kamerkoor geven samen een concert.

    Willemien Koster

Amersfoorts én Eindhovens Kamerkoor in Martinuskerk

AMERSFOORT Het Amersfoorts Kamerkoor geeft zondag 15 april om 15.00 uur samen met het een concert in de Martinuskerk in Hoogland. Twee koren staan onder leiding van één dirigent: Rienk Bakker.

Op het programma staat veel dubbelkorige muziek van Schütz, Bach, Brahms en Daan Manneke. Maar het is toch vooral de koormuziek van Andries Clement die de hoofdmoot in het programma vormt. Andries Clement richtte in 1972 het Amersfoorts Kamerkoor op. Drie jaar later vertrok hij vanwege zijn aanstelling als directeur van het Brabants Conservatorium. Zijn opvolger Jos Leussink zou het koor daarna achtendertig jaar leiden en werd vijf jaar geleden opgevolgd door de huidige dirigent Rienk Bakker. Andries Clement leidde ook het Eindhovens Kamerkoor dat sinds enkele jaren ook door Rienk Bakker wordt geleid. ,,Dat beide koren ooit Andries Clement als dirigent hebben gehad en nu weer dezelfde dirigent delen is een mooie invalshoek. Maar het gaat toch vooral om zijn muziek", zegt Rienk Bakker. ,,Clement overleed in 2015 en zou dit jaar vijfenzeventig jaar worden. Ook dat vormt de aanleiding voor een gezamenlijk concertprogramma. De genoemde componisten waarvan veel dubbelkorige muziek zal klinken stonden bij Andries Clement hoog in het vaandel."

BAKERMAT Bakker is van mening dat koormuziek van Nederlandse componisten veel te weinig op de lessenaar staat. ,,We zijn erg geporteerd van Amerikaanse en Scandinavische koormuziek, maar eren onze eigen componisten te weinig. De componist en leermeester Ton de Leeuw vormt met zijn werk de bakermat voor de muziek van hedendaagse Nederlandse componisten." Met de muziek van Daan Manneke en Andries Clement krijgt het programma een Brabants tintje. Manneke studeerde bij Jan van Dijk en Louis Toebosch aan het Tilburgs Conservatorium en volgde compositiestudies bij zijn vriend Ton de Leeuw. Daan Manneke schreef een zelden uitgevoerde cyclus van vier koorwerken onder de titel 'Der letzte Sommer hat kein Ende' op naar het Duits vertaalde teksten van de dichter Jan Verhoef. Andries Clement herdacht de grootsheid van de Joodse schrijfster Etty Hillesum die in 1943 omkwam in Auschwitz.

ZINGBAAR De muziek van Andries Clement kenmerkt zich door een modern en zeer tonaal idioom in een opvallend zingbare omvang en beweging. Medebepalend voor de te maken compositorische keuzes is de mate waarin de zangers zich kunnen identificeren met de teksten en de muziek. Rienk Bakker is onder de indruk van de zeggingskracht van zijn het werk van Andries Clement. ,,Er is een groot verschil tussen simpelheid en eenvoud. Noem zijn werk complex in eenvoud. Zijn muziek is puur omdat hij kiest voor bijzondere teksten waar hij als componist iets mee kan. De tekst vormt voor Clement het uitgangspunt. Zing je zijn werk zuiver en juist dan zit de kracht van het gevoel er vanzelf in."

UITDAGING Rienk Bakker vindt het een uitdaging om met twee koren muziek te zingen die normaal gesproken buiten de mogelijkheden valt. ,,Het samenvoegen van twee koren brengt een geheel eigen dynamiek teweeg" verklaart Rienk Bakker. ,,Het grote voordeel is dat ik beide koren leid. Ik merkte bij de repetities meteen hoe de koren instinctief naar elkaar kleuren. De koren vormen samen een mooie eenheid waar ik erg tevreden mee ben."