• In het boek vertelt Leonie Walta ook het verhaal van haar vader.

    Jantinus Ziengs

Amersfoortse schrijft boek over de hobo

AMERSFOORT De afgelopen drie jaar werkte de Amersfoortse freelance wetenschapsschrijver Leonie Walta aan een boek over de hobo. Het boek kreeg als titel 'Een temperamentvolle kameraad; musici, instrumentmakers en onderzoekers over de hobo' en is vanaf 13 juni online te bestellen. Ook is het in de Amersfoortse boekhandels verkrijgbaar.

Peter Bruinsma

Walta sprak met vijftien professionele hoboïsten, instrumentenmakers en onderzoekers uit Nederland, Vlaanderen en Parijs en schreef hun boeiende verhalen over het instrument op. Gecombineerd met een inleiding over de historie en kenmerken van het instrument is het een prettig en leesbaar boek geworden voor liefhebbers van de hobo of van klassieke muziek in het algemeen.

Het idee voor een boek over de hobo ontstond naar aanleiding van de carrière van de vader van Walta die als professioneel hoboïst onder meer verbonden was aan het Nederlands Balletorkest. Als gevolg van een stoornis in het zenuwstelsel leed hij aan chronische vermoeidheid waardoor hij vanaf zijn vijftigste levensjaar zijn beroep alshoboïst niet meer kon uitoefenen. ,,Daar leed hij erg onder", vertelt ze. ,,Veel vertelde hij nadat hij gestopt was niet meer over zijn ervaringen. Totdat hij rond zijn pensioengerechtigde leeftijd ineens begon terug te kijken en met verhalen kwam over zijn leven met de hobo. Dat bracht mij op het idee om die verhalen in boekvorm uit te gaan brengen. Helaas werd mijn vader ernstig ziek en overleed hij. Ik kon de interviews met hem niet meer voortzetten. Toen hij in 2015 overleed liet hij mij zijn laatst bespeelde instrument na. Dit was voor mij de aanleiding om een boek te schrijven over de hobo in al zijn facetten toegelicht door vijftien mensen die allen vanuit hun ervaring over de hobo vertellen. Daardoor kreeg mijn boek een andere invalshoek. Ik begon eerst zelf met het schrijven van een aantal hoofdstukken. Zo schreef ik een hoofdstuk over het maken van rieten wat ik mijn vader veelvuldig heb zien doen. Ik sprak met een oud-conservator over hobo's uit de zestiende een zeventiende eeuw. Ook komt hoboreperateur Peter Hendsriksz aan het woord en vertellen tophoboïsten Han de Vries, Bart Schneemann en Pauline Oostenrijk over wat hen met de hobo verbindt."

Vast staat dat de hobo voor alle hoboïsten een temperamentvolle kameraad is. ,,Zo kwam ik op de titel van het boek. De hobo vraagt veel van de bespeler. Je moet je eigen rieten maken die erg kwetsbaar zijn in gebruik. Het mechaniek van het instrument is ingenieus en weerbarstig en het bespelen vraagt veel energie." Interviews met beginnende, nog studerende en gearriveerde hoboïsten tonen hun betrokkenheid met de hobo. Bij de vormgeving en de lay-out werd ze geassisteerd door haar neef.

Zelf speelt Leonie tweede viool in het Amersfoortse kamerorkest Musica Montana. Nu het boek af is heeft ze het gevoel dat het verhaal van haar vader is verteld. ,,Het is weliswaar inhoudelijk een iets ander boek geworden, maar ook zijn ervaringen en kennis heb ik in het boek verwerkt. Ik weet zeker dat hij trots zou zijn."