• Van der Werff: ,,Nog altijd leven er mensen die Rietveld hebben gekend.''

    FASadE

Bijzondere activiteiten in het Rietveldpaviljoen

AMERSFOORT In het Rietveldpaviljoen aan de Zonnehof staan ook in december weer uiteenlopende activiteiten op stapel. Met een filmavond over Gerrit Rietveld en een thema-avond rond de Expo 58.

 

De tentoonstelling 'De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.' van architectuurcentrum FASadE opende half september in het paviljoen uit 1959, een van de belangrijkste latere werken van architect Gerrit Rietveld. Parallel aan de tentoonstelling organiseert FASadE bijzondere activiteiten. Zoals op donderdag 7 december, als er een filmavond op het programma staat met medewerking van Bertus Mulder. Johanna van der Werff, curator van de tentoonstelling licht toe: ,,Nog steeds zijn er mensen in leven die Gerrit Rietveld, overleden in 1964, goed gekend hebben. Ze waren bevriend met de familie of medewerker van zijn bureau. Bertus Mulder is zo iemand, hij werkte van 1960 tot en met 1963 als freelancer voor Rietveld. Fijn dat hij ons over zijn persoonlijke ervaringen en band met Rietveld gaat vertellen, als inleiding op de twee korte documentaires die Bertus Mulder in 2017 met zijn zoon Marco maakte.  Mulder is nog altijd zeer actief met het verspreiden van Rietvelds gedachtengoed. Als we aan Rietveld denken, is dat voor ons geschiedenis. Maar die geschiedenis is nog zo nabij. Bertus is nog steeds 'alive and kicking', hij is scherp en roert zich in elke discussie.'' Daarnaast zal er op woensdagavond 13 december aandacht zijn voor 'Expo 58'. Van der Werff: ,,In onze tentoonstelling staan de jaren vijftig centraal. De Expo 58 is de Wereldtentoonstelling die in 1958 in Brussel plaatsvond. Het was midden in de Koude Oorlog, een periode met grote internationale politieke spanningen. In dit gespannen klimaat was de Expo 58 een toonbeeld van optimisme en geloof in de vooruitgang. Naast het bevorderen van de internationale (handels)betrekkingen en het propageren van de eigen technische vooruitgang was er ook plaats voor activiteiten op het gebied van vrije tijd en cultuur. De Expo duurde zes maanden lang en trok miljoenen bezoekers.''

 

MONDIAL Van der Werff: ,,Rietveld was rechtstreeks bij de Expo 58 betrokken en ontwierp er de stoel 'Mondial' voor, die ook te zien is in onze tentoonstelling. Welke rol Rietveld in het geheel had, komt tijdens de avond aan bod in de zeer interessante bijdrage van Peter Wever, een geweldige verteller en auteur van het boek 'Dichtbij klopt het hart der wereld, Nederland op de Expo 58'. Hij gaat onder meer in op Rietvelds bijdrage aan het Nederlands paviljoen. Frederike Manders van het Hyperspace Collective, neemt het Philipspaviljoen van de evenzo beroemde architect Le Corbusier als case voor haar bijdrage, met een performance over virtual reality. En, heel bijzonder, bezoekers van deze avond kunnen virtueel het Philipspaviljoen betreden!''

 

Beide activiteiten zijn in het Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Prijs: 8,00 inclusief tentoonstelling. Meer info: www.rietveldpaviljoen.nl