• Op 6 april overhandigde oud-Amersfoorter Dick Hollander in de Algemene Boekhandel zijn boek over zijn oorlogsherinneringen onder de titel 'Elsje en Daantje, twee oorlogskinderen' aan twee achterkleinkinderen van de gefusilleerde verzetsstrijder Hendrik Kolkman.

    Dick Hollander

Eerste druk oorlogsboek over Amersfoort voor twee achterkleinkinderen verzetsstrijder

AMERSFOORT Oud-Amersfoorter Dick Hollander (1937) presenteerde 6 april een jeugdboek over zijn - gedramatiseerde - oorlogsherinneringen in de Algemene Boekhandel.


In zijn 'Elsje en Daantje, twee oorlogskinderen' beschrijft hij vanuit kinderogen de avontuurlijke lotgevallen van zijn buurmeisje en hemzelf in de oorlog. Een aantal verhalen - zoals over bombardementen, razzia's, gijzelaars, onderduikers, NSB-ers en de bevrijding - spelen zich af in en rondom het Vermeerkwartier.
Bijzonder is de rol van de vader van Elsje: hij was één van de weinige officieren die bij de capitulatie weigerde de eed van overgave af te leggen. Om die reden werd hij al in juni 1940 naar een krijgsgevangenenkamp in Duitsland gestuurd. Na de bevrijding wordt hij al snel naar Indonesië gestuurd om de opstand van de vrijheidsstrijders te onderdrukken. Het is opvallend dat hij vervroegd met pensioen gaat of wordt gestuurd. De reden hiervan kon de schrijver niet achterhalen.

Hollander zegt hierover: ,,Het is vreemd dat de moedige en principiële - overigens aimabele - cavalerist hoegenaamd geen sporen heeft nagelaten. Het lijkt wel alsof hij uit de verslagen en boeken is geschreven."
Ook over zijn vrouw en dochter die al jonge leeftijd op een raadselachtige manier bij een auto ongeluk is omgekomen, is hoegenaamd niets bekend. De schrijver heeft zijn boek - vrij naar de Saint-Exuperie - het motto gegeven: 'Geen kind mag worden vergeten'.


Hoewel het om een ernstig onderwerp gaat, bieden de verhalen de nodige humor. Jongeren die het lazen, vinden het 'een spannend boek'. Ouderen hebben het volgens de auteur eveneens geboeid gelezen. ,,Zo is 'Daantje en Elsje' een (voor)leesboek voor jong en oud geworden."
Het boek telt 154 bladzijden en is verkrijgbaar bij de Algemene Boekhandel voor 14,90 euro.