• Op zaterdag 10 februari om 17 uur wordt de Cantate BWV 22 'Jesus nahm zu sich die Zwölfe' uitgevoerd.

    Annemoon van Hemel

Elfde seizoen voor Amersfoortse cantateserie

AMERSFOORT Het was in 1997 dat musicus Wouter van den Braak samen met koster Harry Weultjes bedacht dat het uitvoeren van de cantates van J.S. Bach in Amersfoort vast op voldoende belangstelling kon rekenen. Inmiddels verzorgt de Serie Rondom de Cantates drie uitvoeringen per jaar. Op zaterdag 10 februari om 17 uur wordt de Cantate BWV 22 'Jesus nahm zu sich die Zwölfe' uitgevoerd. Dat wordt dan de tweede cantate in het elfde seizoen.

Peter Bruinsma

Voorzitter Jan van der Zwan is tevreden over de kwaliteit van koor en orkest. Vier tot vijf keer vergadert hij met het bestuur van de stichting. Elke uitvoering wordt goed voorbereid en gedegen geëvalueerd waarbij dirigent Bas Ramselaar intensief wordt betrokken. ,,De organisatie loopt goed. We kunnen beschikken over voldoende instrumentalisten en vocale solisten. Ook hebben we een lijst met reserve-zangers wanneer door ziekte of afwezigheid een stemgroep onderbezet dreigt te raken." Een tevreden voorzitter dus? ,,Ja,ik ben heel tevreden over de kwaliteit van de uitvoeringen en de betrokkenheid van onze musici. De vraag is alleen hoe lang we hiermee nog door kunnen gaan. Bij elke uitvoering vragen we een vrijwillige bijdrage. Zonder subsidie en met weinig sponsoren moet de recette onze kosten dekken. Bij één of twee concerten waarbij het bezoekersaantal tegenvalt is de bodem van de geldkist al gauw in zicht."

De laatste tijd constateert van der Zwan toch een lichte terugloop in de publieke belangstelling. ,,Vroeger was de kerk echt overvol en moesten we soms stoelen bij plaatsen. Toen begonnen de uitvoeringen om 19.00 uur. Met dat aanvangstijdstip was het plannen van een avondactiviteit voor uitvoerenden en publiek moeilijk. Daarom besloten we het aanvangstijdstip te veranderen in 17.00 uur. We hoopten dat dit tijdstip meer bezoekers zou trekken. Dat is toch niet gebeurd. Er is een groot aanbod aan concerten in Amersfoort en de keuze voor het publiek is groot. Ook dat is van invloed op het bezoekersaantal." De p.r van de Stichting Rondom de Cantates loopt goed. ,,We zien dat onze musici ook in eigen kring de uitvoeringen onder de aandacht brengen. Daarnaast zijn de social media ingezet om de uitvoeringen onder de aandacht te brengen", vult van der Zwan aan.

Bach schreef ruim tweehonderd cantates. Inmiddels is er al een indrukwekkend aantal uitgevoerd is de stichting dus niet uitgezongen. ,,Bovendien kan een cantate die in de beginjaren is gezongen zeker enkele jaren nog eens klinken", vindt Jan van der Zwan. Het ritme van de jaarlijkse uitvoeringen is heel herkenbaar. Een uitvoering duurt een uur en daarin is plaats voor de uitvoering van een motet door het koor, een instrumentaal deel door het orkest, een gesproken toelichting op de cantate en als sluitstuk de uitvoering van de betreffende cantate. Soms wagen koor en orkest zich aan een groot werk van Bach zoals de Hohe Messe als feestelijk slotconcert van de Amersfoortse Bach-dag.

Ook dit jaar zal in het najaar de Bach-dag in Amersfoort plaatsvinden en zal het Amersfoorts Cantatekoor- en orkest zeker een bijdrage leveren met een bijzonder werk van Bach. De Cantate BWV 22 schreef Bach voor de auditie voor de vacature van cantor in de Thomaskerk in Leipzig voor 7 februari 1723. In de Lutherse traditie was de concertante muziek in de vastentijd niet toegestaan en daarom was dit de laatste gelegenheid voor een auditie voor het vrijgekomen cantoraat als het gemeentebestuur de vacature tenminste nog tijdens zijn ambstermijn wilde vervullen. Nadat eerdere kandidaten te licht of juist te pedant bleken, werd de presentatie van Bach goed ontvangen.

Op 10 februari zal jong talent Liz Hoogeveen de Sonata voor fluit en basso continuo en de Meditation van Ryohei Hirose voor fluitsolo spelen. Naast de Cantate BWV 22 klinkt het motet 'Ich lasse dich nicht' BWV 159 en de Fantasia en fuga BWV 542 voor orgel.