• Museum Flehite toont momenteel tientallen sculpturen van Waldemar Otto.

    Museum Flehite

Gerenommeerd beeldhouwer exposeert in Museum Flehite

AMERSFOORT In Museum Flehite opende afgelopen zaterdag tentoonstelling 'Waldemar Otto - Beelden uit Worpswede'. Daarin staat het oeuvre centraal van een van de belangrijkste figuratief werkende Duitse beeldhouwers.

Willem Jaap van Essen

 

Niet ver van de Noord-Duitse stad Bremen ligt in een fraai landschap het kunstenaarsdorpje Worpswede. Tot de huidige bewoners behoort Waldemar Otto (in 1929 geboren in het Poolse Petrikau). Al sinds 1976 woont en werkt Otto daar. Hij vluchtte in 1945 met zijn ouders vanuit Polen naar Duitsland en begon drie jaar later met een studie beeldhouwen in Berlijn. Op deze kunstdiscipline zou hij zich vervolgens gaan toeleggen.Otto heeft sinds de jaren vijftig met name in Noord-Duitsland naam gemaakt en diverse grootschalige projecten in de openbare ruimte gerealiseerd. Naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag vond er in 2009 een grote overzichtstentoonstelling plaats in Bremen. Maar ook buiten de eigen landsgrenzen bleef Otto niet onopgemerkt. Zo exposeerde hij eind jaren negentig in de Hermitage van Sint-Petersburg.

 

TORSO Waldemar Otto is een hartstochtelijk verdediger van de figuratieve beeldhouwkunst. Hij zoekt daarin voortdurend de menselijke maat, waarbij met name de torso vaak terugkeert. Otto kent de verhoudingen van het lichaam als geen ander en heeft geen model (meer) nodig. Hij beeldhouwt naar de natuur, maar gemodelleerd vanuit het hoofd.  Otto werkt graag volgens een thematische ordening, die resulteert in series die hij 'Werkgruppen' noemt. Ook thema's uit de klassieke oudheid en mythologie keren regelmatig terug.Otto abstraheerde in de loop der jaren zijn onderwerpen. Aanvankelijk waren zijn sculpturen nog het best te omschrijven als naturalistische gestalten, maar door de jaren heen ontwikkelden deze zich meer tot gestileerde vormen en figuren in de geest van Constantin Brancusi en Jean Arp.

 

VERVORMING Een kernbegrip in Otto's kunstopvatting is vervorming. Wat conform de wetten van de natuur vreemd oogt, geeft naar zijn mening juist kracht en inhoud aan het beeld. Het realisme van Otto is niet slechts een manier om een mens in fysieke zin te representeren, maar is vooral gericht op het blootleggen van het totale 'wezen' van de uitgebeelde persoon.Overigens beperkt Otto zich bij het vervaardigen van zijn werk niet tot een en dezelfde strategie, maar staat hij zich meerdere plastische methodes toe. Vorm en figuur blijven voor Otto echter altijd het uitgangspunt. Zonder modern te zijn, is zijn beeldhouwkunst toch actueel. Zijn beelden zijn 'geladen' met politieke thema's, vertonen menselijke karakteristieken en emoties of verhalen over historische personages of gebeurtenissen. Waldemar Otto gunt zich bij deze 'missie' de vrijheid zich artistiek te bewegen tussen zuiver realisme en abstrahering.

 

'Waldemar Otto - Beelden uit Worpswede' is tot en met 21 januari 2018 te zien in Museum Flehite.