• De bijzondere omslagen van Wendingen staan centraal in de lezingen op 26 en 28maart.

    Museum Flehite

Lezing over Wendingen in Flehite

AMERSFOORT Kunsthistorica Diana Kostman geeft twee lezingen in Museum Flehite waarin zij dieper ingaat op de karakteristieke omslagen van kunst- en architectuurtijdschrift Wendingen, waarvan nu een tentoonstelling is te zien in het museum.

Precies honderd jaar geleden verscheen het eerste exemplaar van het tijdschrift Wendingen. Bij elke editie werd het omslag, steevast op het format van 33 x 33 cm, door een bekende kunstenaar of architect ontworpen. Over deze bijzondere omslagen gaat de lezing Wendingen, het kunst- en architectuurtijdschrift, die Museum Flehite verzorgt in samenwerking met de Volksuniversiteit Amersfoort. De lezing (zowel op 26 als 28 maart) wordt gegeven door kunsthistorica Diana Kostman en is inclusief een rondleiding door de tentoonstelling 'De kunst van Wendingen' in het museum.

Kostman studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en verzorgt al meer dan tien jaar cursussen en lezingen over kunsthistorische onderwerpen. ,,Wendingen spreekt mij aan vanwege het raakvlak van beeldende kunst met architectuur. Een mooi voorbeeld vind ik zelf Hildo Krop, die dan ook ter sprake zal komen in mijn lezing. Deze beeldhouwer heeft zijn stempel gedrukt op allerlei interessante bouwwerken. Vele bruggen, onder meer in Amsterdam.''

Kostman zal eveneens aandacht besteden aan het werk van de befaamde architect en stedenbouwkundige Willem Dudok. ,,Ik woon in Hilversum en dan kun je natuurlijk niet om deze man heen, voor mij een soort held. Ook weer iemand die een fraai totaalconcept heeft bedacht voor beeldende kunst en architectuur.'' Tussen 1918 en 1932 verschenen er in totaal 116 edities van Wendingen, momenteel allemaal te zien in Museum Flehite waar ze zijn gerangschikt op thema's. ,,Ik kan ze helaas niet allemaal gaan bespreken, maar de meest in het oog springende edities komen voorbij. Ook die van Jan Toorop. En iemand als schilder en graficus Samuel Jessurun de Mesquita. Die laatste is een beetje in de vergetelheid geraakt en daardoor is zijn werk wat onderbelicht vandaag de dag. Maar De Mesquita mag zeker niet ontbreken.''

De lezing Wendingen, het kunst- en architectuurtijdschrift wordt twee keer gegeven: op maandag 26 maart (10.00-12.00 u.) en woensdag 28 maart (14.00-16.00 u.). De prijs voor de lezing met rondleiding bedraagt 17,50 euro. Daarnaast is entree voor Museum Flehite verschuldigd. Er geldt voor deelnemers aan de lezing een gereduceerd tarief van 10,00 euro per persoon. Gratis met de Museumkaart.

Reserveren is noodzakelijk en kan via de website van Volksuniversiteit Amersfoort: www.vuamersfoort.nl. Vanwege renovatie aan de kademuren is Museum Flehite momenteel uitsluitend toegankelijk via de Breestraat 80. Tentoonstelling 'De kunst van Wendingen (1918-1932)' is nog te zien t/m 21 mei. Naast de omslagen worden tientallen voorwerpen getoond.