• Programmamaker Irene Edzes van FASadE.

    FASadE

Op stap met FASadE langs recente projecten

AMERSFOORT Dit jaar valt de landelijke Dag van de Architectuur samen met de Dag van de Bouw. Dat is op zaterdag 15 juni. Architectuurcentrum FASadE organiseert daarom in Amersfoort twee stadstours langs recente projecten.

's Ochtends wordt een ronde gefietst door de buitenwijken en 's middags is er een wandeling door het centrum. Verschillende jonge ontwerpers die zich dit jaar aan Architectuurcentrum FASadE hebben verbonden als 'Jonge Honden' fietsen en wandelen mee. Samen met stedenbouwkundigen Bert Blijleven en Johan Galjaard lichten ze projecten toe tijdens de tours. Ook op diverse locaties geven bewoners of ontwerpers uitleg.

TRANSFORMATIES De Dag van de Architectuur toont op 15 juni de bijdrage van architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp aan de leefbaarheid van de stad. Amersfoort groeit de komende jaren gestaag door, vooral binnen de contour van de bestaande stad. De projecten die tijdens de stadstours voorbij komen illustreren de stad in beweging. Opvallend is daarbij het grote aandeel transformaties van gebouwen. Monumentale gebouwen zoals de voormalige huishoudschool Prinses Irene en de voormalige bibliotheek aan De Zonnehof hebben de afgelopen jaren een woonbestemming gekregen.

METAMORFOSES Maar ook verschillende kantoorpanden zijn van werk- naar woonplek overgegaan. Het op grote schaal 'omkatten' van kantoorruimte naar starterswoningen lijkt overigens op zijn retour, nu de vraag naar kantoorruimte groeit. Andere voorbeelden van mooie metamorfoses van bestaande gebouwen die worden bezocht zijn kerkgebouw De Bron in Liendert en kantoorgebouw Jongerius op De Hoef.

NIEUWBOUW De nadruk ligt bij de stadstours van FASadE op gerealiseerde projecten van de afgelopen drie jaar. De fietstour voert ook langs nieuwe gebouwen zoals die in het Hogekwartier, waar in het kader van de Dag van de Bouw uitvoerig toelichting wordt gegeven. De wandeltour voert onder andere langs de nieuwe stadswoningen aan de Stovestraat die in het Architectuurjaarboek Nederland 2018/2019 zijn opgenomen.

ARCHITECTUURCAFE Het thema voor de Dag van de Architectuur is dit jaar 'Door de ogen van…' en is voor FASadE aanleiding om tijdens een architectuurcafé in het KAdECafé nog eens door te praten over wat er de afgelopen paar jaar aan de stad is toegevoegd. Daarbij komen niet alleen de succesverhalen voorbij. Ontwerpers gaan in op de projecten die tijdens de Dag van de Architectuur zijn uitgelicht.

AANMELDEN Wie mee wil met de stadstours kan zich aanmelden via reserveringen@fasade.nl. Op de website www.fasade.nl staat meer informatie over de routes en de projecten. Het architectuurcafé vindt plaats op donderdagavond 27 juni in het KAdECafé aan het Eemplein en start om 19.30 uur. Inbreng van meer of minder geslaagde projecten kan door een bericht te sturen naar i.edzes@fasade.nl.