• In het Eemhuis wordt vanavond een groot lijsttrekkersdebat gehouden.

    scagliolabrakkee/Neutelings Riedijk Architecten

Bijna alle lijsttrekkers naar debat Eemhuis

AMERSFOORT Wie zich nog eens goed wil oriënteren, kan het 'Groot lijsttrekkersdebat' bijwonen. Op woensdagavond 14 maart (vanaf 20.00 uur) komen vrijwel alle lijsttrekkers naar de hal van het Eemhuis. Ze gaan eerst in groepjes van twee en later gezamenlijk in gesprek. Ook zal gespreksleider Kees Hoogendijk geregeld toeschouwers om een reactie vragen. RTV Utrecht verzorgt een livestream van het evenement.

Jeroen de Valk

De organisatie - deze krant, RTV Utrecht en de bieb op het Eemplein - heeft een aantal prikkelende stellingen verzameld, teneinde de discussie richting en vaart te geven. Bijvoorbeeld: investeert de stad te veel in 'megalomane' projecten zoals de renovatie van het stadhuis en de westelijke rondweg?


Volgens de VVD zijn deze projecten prijzig maar broodnodig. De meeste oppositiepartijen plaatsen daar kanttekeningen bij, en volgens enkele criticasters - neem de SP - vallen de raadsbeslissingen hierover zelfs terug te draaien. De coalitiepartijen zullen daarop zeggen dat de beslissingen op democratische wijze zijn genomen en zod@vvd ameroende moeten worden gerespecteerd.

Een opvallende afwezige bij Het Groot Lijsttrekkers Debat is DENK, de partij die enkele jaren terug ontstond als afsplitsing van de PvdA. De Amersfoortse DENK- lijsttrekker Tahsin Bülbül liet weten in deze krant dat hij een probleem heeft met de locatie. Hij coördineert de toezichthouders van het Eemhuis en wil werk en politiek gescheiden houden.

Het zal minder verbazing wekken dat de PVV, de Partij voor de Dieren en het Forum voor Democratie op 14 maart eveneens afwezig zijn; deze partijen doen niet mee aan de Amersfoortse verkiezingen. Wat meespeelt, is dat het menige partij moeite kost om aan beschikbare én geschikte kandidaats-raadsleden te komen. De PVV heeft het extra moeilijk aangezien - zo blijkt uit een serie artikelen in NRC Handelsblad - mensen vrezen in een sociaal isolement terecht te komen.