• Micheline Paffen, lijsttrekker CDA.

    CDA Amersfoort

CDA hoopt op terugkeer in coalitie

AMERSFOORT Het CDA heeft veel voor elkaar gekregen en zit vol plannen voor de toekomst; dat is de boodschap van lijsttrekker Micheline Paffen-Zeenni. In hoog tempo somt de CDA-voorvrouw de vele zegeningen op van haar partij.

Jeroen de Valk

[Hoeveel zetels krijgt het CDA?
,,Wij hopen op zes zetels. We hadden er vier na de verkiezingen van 2014, en daar kwam er nog één bij toen Maria Ballast-Tatarian in 2016 naar het CDA overstapte. Bij de landelijke verkiezingen zat het CDA al in de lift en wij verwachten dat deze trend door gaat zetten.''

[Wat heeft het CDA in de afgelopen vier jaar gedaan?
,,We zijn een opbouwende, respectvolle oppositiepartij. We waren zeker niet afbrekend en we speelden niet op de man of de vrouw af. Voor ons draaide het in de debatten om de belangen van de inwoners van Amersfoort.''

[En wat is er zo tot stand gebracht?
,,Heel veel. Het CDA vindt dat niemand tussen de wal en het schip mag vallen. Al bij de eerste begroting hebben we ons sterk gemaakt voor een reserve in het sociaal domein; dat is er ook gekomen. We hebben altijd gevochten tegen lange wachtlijsten in de zorg, die zijn inderdaad korter geworden. De keukentafelgesprekken worden niet meer óver maar mét de cliënt gevoerd, mede dankzij onze inzet. Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen een speciale parkeerpas aanvragen en worden gesteund als ze een opleiding willen volgen.''

[We hebben het nu alleen over de zorg.
,,Neem anders de verkeersveiligheid. Een aantal gevaarlijke rotondes is aangepakt, waaronder die bij de Holkerweg. Er is uiteindelijk cameratoezicht gekomen op het Eemplein. De coffeeshop aan de Snouckaertlaan is van de baan, nadat het CDA aandrong op een beter onderzoek. Er is een coach voor culturele instellingen die subsidie ontvangen; hoe maak je een businessplan, hoe houd je een overzicht over je financiën? En neem de datalekken, die veel opschudding veroorzaakten; de gemeente heeft de bescherming van gegevens nu beter op orde.''

[Wat wil het CDA de komende vier jaar?
,,Een sterke stad voor iedereen. Stageplekken en betaalbare woningen voor jongeren. De overheid moet de bouw van seniorenwoningen stimuleren. We zijn ook sterk vóór samenlevingsvormen waarbij zorg en wonen bij elkaar komen, zoals het Boekhuis op de Zonnehof. Dat kunnen ook ontmoetingsplekken in de wijk worden, ze zorgen voor cohesie in de buurt. Ondernemers moeten de ruimte krijgen en niet verdwalen in een woud van regels. We zullen ons verzetten tegen een stijging van de gemeentelijke lasten, waaronder de OZB. En we zetten ons in voor duurzaamheid. De gemeente moet het voortouw nemen met het plaatsen van zonnepanelen. En dan liever op de daken dan in het groen. Waarom zijn er nog geen zonnepanelen op dat enorme Eemhuis? Wat de WAR betreft: we hebben ons altijd ingezet om deze prachtige broedplaats te behouden, dat zullen we blijven doen.''

[Komt het CDA in de coalitie?
,,We hopen van wel, maar we zullen uiteraard éérst de uitslag van de verkiezingen afwachten. Mochten we een wethouder leveren, dan zullen we goed kijken welke portefeuille die krijgt. We willen iemand die goed thuis is in de specifieke materie. Zo'n wethouder moet niet alleen een CDA'er zijn, maar ook een deskundige.''