• Lex van Lieshout

Debat over burgerbegroting, inspraak en participatie

AMERSFOORT Willen Amersfoorters meepraten over de gemeentebegroting? Dit is 'e'en van de vragen die aan de orde komt tijdens een debat over inspraak en participatie op zondagmiddag 18 maart in De War. Het debat is bedoeld voor alle wijk- en bewonersorganisaties, burgerinitiatieven, belangenverenigingen en dergelijke. De bijeenkomst is van 15.00 tot 17.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur.

Centrale vraag tijdens het debat is hoe bewoners aankijken tegen inspraak en participatie. Welke ervaringen hebben zij daarmee? Doet de gemeente te vaak of te weinig een beroep op bewoners om mee te denken? Wordt de inbreng vanuit de stad genoeg serieus genomen? En met een nieuwe gemeenteraad in aantocht is het ook van belang vooruit te kijken. Moeten inspraak en participatie verbeterd worden? Welke nieuwe ideeën willen bewoners de nieuwe raad meegeven? Dit lijstje wordt aan het einde van het debat meegegeven aan aanwezige raadsleden.

Een van de inleiders is Joop Hofman, die ruime ervaring heeft met het vergroten van de invloed van bewoners op het lokale beleid. Hofman is onder meer auteur van een boek over burgerbegrotingen en hij is betrokken bij diverse initiatieven zoals burgerbegrotingen, coöperatieve wijkraden en kijk mijn wijk.

Het debat wordt georganiseerd door Gerard Chel, kandidaat-raadslid voor de onafhankelijke Lijst 10, met dank aan De War. Toegang is gratis, consumpties voor eigen rekening.