• Tahsin Bülbül, lijsttrekker van DENK

    DENK Amersfoort

DENK-lijsttrekker Tahsin Bülbül: 'Nieuw tegengeluid in de stad'

AMERSFOORT Amersfoort behoort tot de veertien gemeenten waarin DENK een raadszetel hoopt te bemachtigen. Lijsttrekker Tahsin Bülbül neemt het op voor allochtonen, maar benadrukt dat hij zich ook bezighoudt met algemene thema's zoals veiligheid, woningbouw en parkeeroverlast.

Jeroen de Valk  

[Hoeveel zetels krijgt DENK in de gemeenteraad?
,,We gaan voor drie zetels. Volgens landelijke peilingen zouden we al kans maken op tweeënhalve zetel. Bij een peiling van De Stad Amersfoort eindigde DENK zelfs bovenaan, met negentien procent van de stemmen. We bieden een nieuw tegengeluid in Amersfoort.

Onze kiezers zijn tégen discriminatie. In Amersfoort valt in dit opzicht nog veel te doen. Ik las laatst dat schietsportvereniging SV Gradatim allochtonen weert; het aantal niet-westerse leden zou niet meer dan vijftien procent mogen zijn. Of kijk naar discriminatie op de arbeidsmarkt in Nederland. Uit een onderzoek van het programma Radar blijkt dat de helft van de benaderde uitzendbureaus in wil gaan op het verzoek om géén niet-westerse kandidaten voor te dragen.''

[Wat wil DENK daar aan doen?
,,Als enige partij heeft DENK het plan 'Ketenaanpak Discriminatie' gelanceerd. Het draait hierin om vijf punten: bewustwording, meldings- en aangiftebereidheid, controle, vervolging en het bepalen van de strafmaat. DENK is erg voor 'naming and shaming'. De naam van een bedrijf dat in overtreding is, mag openbaar worden gemaakt. De gemeente zou zo'n bedrijf ook moeten uitsluiten bij aanbestedingen.''

[DENK is ook vóór 'cultuur-sensitieve zorg'. Wat is dat?
,,Zorg die rekening houdt met iemands achtergrond. De eerste generatie gastarbeiders heeft keihard gewerkt voor de welvaart in Nederland. Ze verrichtten zwaar werk en sliepen in overvolle pensions. Vaak kwamen ze niet toe aan het leren van de Nederlandse taal. Nu willen ze op hun oude dag halal kunnen eten en hun eigen taal kunnen spreken. In een paar grote steden heb je al instellingen die dergelijke zorg leveren, in Amersfoort nog niet.''

[Richt DENK zich vooral op de allochtone kiezer?
,,We zijn een partij voor héél Amersfoort. DENK wil zich inzetten voor de bouw van woningen voor de middeninkomens; dat komt de doorstroming op de woningmarkt ten goede. We willen de verborgen armoede aanpakken, waar vooral kinderen de dupe van zijn. De regelingen, zoals het kinderpakket, zouden er moeten zijn voor huishoudens die tot 130 procent van het sociaal minimum verdienen. We zien een groot parkeerprobleem in Amersfoort. Eén van onze voorstellen is, om parkeren voor bezoekers in vergunningsgebieden gratis te maken ná zes uur 's avonds. We vinden het niet goed dat mensen een hoge rekening ontvangen omdat ze bezoek krijgen. Na zes uur staan die plekken toch grotendeels leeg.''

[Als enige partij pleit DENK voor 'stadsmariniers'; wat zijn dat?
,,Ambtenaren die het mandaat hebben om beslissingen te nemen. Als ze vinden dat ergens fietsenrekken moeten komen voor de veiligheid, dan kómen die er ook. Rotterdam heeft ze al en dat pakt goed uit. In Amersfoort werkt er nu één, als zzp'er, en ook daar hebben we goede ervaringen mee. Ik ben zelf goed thuis in deze materie, want ik ben teamleider van de toezichthouders bij de bibliotheek op het Eemplein.''