• Wethouder Fleur Imming op een archieffoto.

    Archief BDU Media

Houwing vertrekt, Imming wil blijven

AMERSFOORT Twee Amersfoortse wethouders willen na de verkiezingen in maart volgend jaar op hun plek blijven: Fleur Imming en Willem-Jan Stegeman. Hun collega Bertien Houwing wordt dan 65 jaar en trekt zich terug uit de politiek. De overige twee wethouders - Menno Tigelaar en Hans Buijtelaar - denken er nog eens goed over na. Dit is de uitkomst van een kleine rondvraag van deze krant.

Jeroen de Valk

Eerder werd in deze kolommen gemeld dat het na de verkiezingen op 21 maart een komen en gaan wordt van raadsleden. Maar ook de wethouders gaan een onzekere tijd tegemoet.

Een gemeentelijke woordvoerster legt uit: ,,De wethouders kunnen niet zeggen dat ze 'van plan zijn om te blijven'; ze kunnen slechts laten weten of ze beschikbaar zijn.'' Van doorslaggevend belang zijn namelijk de verkiezingen, waarbij de zetelverdeling wel eens drastisch kan veranderen. En vervolgens de 'coalitievorming', waarbij wordt bepaald welke partijen wethouders gaan leveren aan het college en welke terechtkomen in oppositiebanken.

WANTROUWEN Tussendoor kan een wethouder ten val worden gebracht als een motie van wantrouwen met een meerderheid wordt aangenomen. In september vorig jaar kregen Imming en Tigelaar zo'n motie aan hun broek naar aanleiding van het 'datalek'; het op straat belanden van privégegevens van tweeduizend cliënten van wijkteams.

De wethouders hadden dit niet persoonlijk op hun geweten maar werden wel afgerekend op de daden van ambtenaren die onder hun gezag functioneren. Na een serie heftige discussies kreeg de motie alleen de steun van de SP en de BPA.

CURATELE Eerder vorig jaar overleefde Hans Buijtelaar zo'n motie, ingediend door Amersfoort2014. Hij zou de raad te laat hebben geïnformeerd over een belangwekkende kwestie: het gemeentebestuur schoot in financieel opzicht tekort en werd daarom tijdelijk onder curatele gesteld van de provincie.

Houwings positie stond ook meerdere keren onder druk, onder meer vanwege de financiële chaos bij poppodium Fluor. Stegeman kreeg niet zo'n motie maar moest vorige maand wel door het stof omdat de raad te laat zou zijn geïnformeerd over bouwplannen sinds 2014. Daarbij werd buiten beschouwing gelaten dat Stegeman pas sinds maart dit jaar in Amersfoort was aangesteld.

CULTUUR Hij vervangt Yvonne Kemmerling, die weer een vervangster was van Pim van den Berg. De laatste twee waren de enige wethouders die in de nu aflopende raadsperiode vertrokken: Van den Berg ging naar de Gedeputeerde Staten, Kemmerling vertrok wegens ziekte.

Het college zelf benadrukte in het afgelopen jaar dat er toch daadwerkelijk vooruitgang is geboekt. De begroting is op orde en er is meer geld voor culturele en sociale zaken; domeinen waarin jarenlang de buikriem was aangehaald.

STADHUIS Werkelijk grote bedragen worden echter uitgegeven, naar het zich laat aanzien, aan rigoureuze verbouwingen van het Stadhuis en de rotonde bij het Eemplein. Buijtelaar legde uit dat de tientallen miljoenen voor de rotonde onvermijdelijk zijn, onder meer omdat er nóg meer tunnels moeten worden aangelegd. Een veilige megarotonde, daar hangt nou eenmaal een prijskaartje aan.

In juni werd door een krappe meerderheid besloten dat het stadhuis niet gaat verhuizen maar zal worden verbouwd. Wethouder Tigelaar benadrukte dat Amersfoort op den duur juist goedkoper uit zal zijn dankzij een gerenoveerd, energiebesparend stadhuis.

VIJFTIG MILJOEN De integrale oppositie mokte. Volgens een recent promotiefilmpje van de BPA zal er vast veel asbest worden aangetroffen, met als gevolg dat er niet dertig, maar zeker vijftig miljoen moet worden gestoken in een complex dat bovendien geen eigendom is van de gemeente. Deze kwestie kan nog wel eens een hele kluif worden voor de komende coalitie. Al was het maar omdat de oppositie de verbouwing met argusogen zal volgen.