• Jeroen de Valk

Lijst 10: geen partij, geen politici

AMERSFOORT Politici zijn te veel met elkaar bezig en te weinig met zaken waar de burger werkelijk iets aan heeft. Dat vindt Gerard Chel, oprichter van de naamloze Lijst 10. Chel is geen reguliere politicus. Hij hoopt een zetel te winnen die door steeds weer een andere deskundige of betrokken burger wordt bezet.

Jeroen de Valk

U staat als 'Lijst 10' ingeschreven voor de verkiezingen. Heeft uw partij geen naam?
,,Ik was te laat om mijn lijst een naam te geven. Maar Lijst 10 is geen partij! Ik doe mee als partijloze burger en waar ik naar streef, is een maatschappelijke raadszetel. Het is de bedoeling, dat ik die zetel per onderwerp beschikbaar stel aan inwoners of deskundigen. Wordt er gesproken over sport? Dan zoek ik een sportdeskundige. Gaat het over jongeren? Dan betrek ik jongeren erbij. Die gaan zich helemaal in het onderwerp verdiepen en kunnen dan meepraten.''

Wat is er tegen om een partij te beginnen?
,,Er is een kloof tussen de burger en de politiek. Kijk, er zijn in Nederland dertien miljoen kiesgerechtigden, en ruim twee procent daarvan is lid van een politieke partij. Van die twee procent is tien procent politiek actief. Die tien procent - dat zijn iets van 30.000 mensen - bepaalt dus hoe Nederland er bestuurlijk uitziet. Want uit de groep komen alle wethouders, burgemeesters, topambtenaren, enzovoorts. Ik hoop dat er in Amersfoort eens partijloze wethouders komen. Je hebt die al in twee gemeenten, dus het kan.''

Had u niet eerder op dit idee kunnen komen? Dan had uw lijst een naam gehad, en was er tijd geweest om bekendheid te verwerven.
,,Wellicht wel. Maar dat is wijsheid achteraf. Ik besloot op een zeker moment: ik moet iets doen, iedereen kletst maar niemand doet wat, en als ik nú niet in actie komt, is het te laat.''

U bent kennelijk erg teleurgesteld door de gevestigde politiek.
,,Nog steeds worden mensen boos omdat ze niet, of te laat, of onvolledig zijn geïnformeerd. In de afgelopen weken moesten twéé wethouders door het stof toen ze werden geconfronteerd met boze burgers die vonden dat ze te weinig inspraak hadden gekregen: Willem-Jan Stegeman over de zonnevelden in Vathorst, en Hans Buijtelaar vanwege de tunnel naar een nieuwe fietsenkelder onder het Stationsplein.''

Kan dat anders?
,,Neem het burgerinitiatief Elisabeth Groen, dat streeft naar een groene invulling van het terrein van het voormalige Elisabeth-ziekenhuis. Ik was daarbij betrokken. Vanaf het eerste gesprek met de wethouder konden wijkbewoners aanschuiven. Nou, ik geloof dat er nog nooit zó snel een bestemmingsplan tot stand is gekomen. De SP wilde aanvankelijk woningbouw op deze locatie. Maar die was uiteindelijk helemaal om; aan een plan dat zó overtuigend door de hele wijk wordt gedragen, kon hij niet voorbijgaan.''

Maar na de verkiezingen blijft toch alles bij het oude?
,,Ik zal ervoor pleiten dat er géén coalitieakkoord komt."