• Stemming over een van de stellingen.

    Daan Bleuel
  • Daan Bleuel

Lijsttrekkersdebat massaal bezocht

AMERSFOORT Het 'Groot Lijsttrekkers Debat' was aangekondigd als 'hét hoogtepunt van de strijd om de kiezer'. Dat zijn grote woorden, maar uiteindelijk was daar niets op af te dingen. De belangstelling was enorm; naast een eregalerij aan lijsttrekkers waren ook andere (kandidaats)raadsleden komen opdagen, alsmede wethouder en nog een stoet medestanders, gehuld in hesjes met de partijlogo's. Voeg daarbij nog eens enkele honderden 'gewone' burgers, en het mag duidelijk zijn dat de enorme hal van het Eemhuis werkelijk bomvol was.

Jeroen de Valk

Er werd vol vuur en meestal ter zake doende gediscussieerd over relevante onderwerpen. Slechts met moeite kon gespreksleider Kees Hoogendijk dit alles persen binnen de afgesproken tijd van ruim anderhalf uur. Het publiek leefde intens mee, getuige kreten zoals 'bravo!' en 'boe-hoe!'.

Kortom: dit debat - het laatste van een driedelige serie, georganiseerd door BDU/De Stad Amersfoort, RTV Utrecht en Bibliotheken Eemland - werd precies wat het wilde zijn.

Niettemin een paar aanmerkingen. In een debat over 'grote projecten' die veel geld zouden verslinden, was niet duidelijk gesteld dat hierbij vooral werd gedoeld op de Westtangent en de renovatie van het stadhuis. Roel Mulder (Actief), ad rem als altijd, riep: ,,Als we zó doorgaan, is mijn vakantie ook een groot project.''

Mulder, Ben Stoelinga (Amersfoort2014) en anderen herhaalden nog eens hun standpunt dat een regulier stadhuis iets achterhaalds zou zijn, in tijden van digitalisering en flexibele werkplekken. Hun tegenstanders gingen niet in op dit argument.

Een discussie tussen Kees Kraanen (VVD) en Tyas Bijlholt (D66) verzandde even in gedimdam over de locaties van coffeeshops: mogen die komen in woonstraten of woonwijken? Eigenlijk waren de twee het eens. Kraanen stelde nog eens vast dat er coffeeshops bij mogen komen, zij het met beleid: niet in de buurt van scholen, bijvoorbeeld.

Vruchtbare gedachtewisselingen vonden plaats naar aanleiding van de kwestie-Vathorst-West: volbouwen of niet? De VVD pleitte voor een nieuwe wijk, GroenLinks juist voor 'inbreiding': bouwen binnen de huidige stad, teneinde het groen te ontzien.

Over het invoeren van geregelde referenda zei Marijke Jongerman (SP) dat hiermee het vertrouwen van de burger in de politiek kon worden teruggewonnen. Dat vertrouwen zou zó klein zijn, dat bij de verkiezingen maar de helft van de kiesgerechtigden zou komen opdagen. Martijn Meeuse (SGP) betoogde dat referenda ook tot onenigheid kunnen leiden. ,,Burgers kunnen zich beter aansluiten bij een politieke partij, of een belangenvereniging.''

Het was interessant te zien hóe politici eigenlijk debatteren, los van hun inhoud. Hans van Wegen (BPA) sprak met een rustige, vaderlijke stem die veel wijsheid althans wist te suggereren. Grace Tanamal (PvdA) klonk wat verongelijkt. De betogen van Astrid Janssen (GroenLinks) waren feitelijk, afgepast en fijntjes gearticuleerd. Vooral bijna achteloos gedebiteerde frases als 'dank voor uw betoog... Maar dan nu de feiten' droegen veel bij aan haar autoriteit.

Jongerman getuigde wederom van veel feitenkennis, en het lukte haar zowaar om nu eens niet complete dossiers in twee zinnen te willen persen. Simone Kennedy (CU) en Micheline Paffen (CDA)

waren energiek en fel, zonder echter betweterig over te komen.

Het cabaretduo De Buren zong gedurende de entr'actes dat de Amersfoortse politiek uit niets dan grijze muizen zou bestaan, 'amper middle of the road'. Deze bewering werd alleen al door deze avond gelogenstraft.

Kijk het lijsttrekkersdebat terug in twee delen. Hier deel 1 en kijk hier voor deel 2.