• Martijn Meeuse, lijsttrekker van de SGP.

    Jeroen de Valk

Meeuse (SGP): 'We krijgen tenminste één zetel'

AMERSFOORT De SGP is terug op de kieslijst. Na jarenlange samenwerking met de ChristenUnie gaat de Staatkundig Gereformeerde Partij zelfstandig verder. Lijsttrekker Martijn Meeuse (38) pleit voor een groene stad en een overheid die op de kleintjes let.

Jeroen de Valk

 

[Waarom gaat de SGP apart de verkiezingen in?

,,Ik had als SGP'er in de afgelopen vier jaar een adviseursfunctie voor de CU-fractie. Maar directe invloed had ik niet. Er was al lange tijd ook geen lijstverbinding meer vanwege verschil van mening over het toenmalige vrouwenstandpunt binnen de SGP. Dus besloten we om ons los te maken van de ChristenUnie.''

 

[Simone Kennedy, lijsttrekker van de CU, zei in het AD dat een stem voor de SGP 'een verloren stem' zou kunnen zijn. Als de SGP geen zetel krijgt, komt zo'n stem niet ten goede aan het christelijke gedachtegoed.

,,Ze heeft ongelijk. Ik denk dat we op z'n minst één zetel krijgen. We hebben aansprekende thema's, ook voor Amersfoorters die niet gelovig zijn. Landelijk gezien zit de SGP toch al in de lift.''

 

[Waarin verschilt de Amersfoortse SGP van de CU?

,,Wij zijn voorstander van een kleine overheid. Die peperdure renovatie van het stadhuis, waarvoor is gevochten onder CU-wethouder Menno Tigelaar, daar zijn we tegen. Met de opkomst van de flexibele werkplekken heb je zo'n groot kantoor echt niet meer nodig. Kijk - toen de verbouwing werd onderzocht, een paar jaar terug, zag de economie er anders uit. Inmiddels is er veel vraag naar woningen. Je zou op de locatie van het stadhuis een woonwijk kunnen neerzetten.''

 

[Meer verschillen?

,,De CU wil dat 35 procent van de nieuw te bouwen woningen naar de sociale huur gaat. Wij pakker liever het 'scheefwonen' aan: het verschijnsel dat mensen een sociale huurwoning bezet houden, terwijl ze daar teveel voor verdienen. Je kunt de uitstroom bevorderen door betaalbare starterswoningen neer te zetten. En dan het drugsbeleid. De CU wil het aantal coffeeshops terugdringen, wij willen helemaal geen coffeeshops meer. Ik ken iemand die werkt bij het Leger des Heils; daar zie je hoe levens door drugs in de vernieling worden geholpen.''

 

[Wat zijn hoofdthema's van de SGP?

,,Eén ervan is duurzaamheid. De binnenstad moet autoluw worden, en het elektrische vervoer mag meer worden gestimuleerd. Op zoveel mogelijk platte daken wil ik zonnecollectoren zien. We gaan na de aanleg van Vathorst-West geen nieuwe wijken bouwen; we respecteren het groen. We zijn voorstanders van hoogbouw, om binnen de bestaande stad aan de woningbehoefte te voldoen. Maar dan natuurlijk niet in het centrum.''

 

[Meer thema's?

,,Betaalbaarheid. De SGP wil allerlei uitgaven onder de loep nemen. Moet Fluor wel subsidie krijgen? Een poppodium zou zichzelf moeten kunnen bedruipen. In het afgelopen jaar kreeg Fluor per bezoeker gemiddeld twintig euro subsidie. Ik twijfel ook of festivals door de gemeente moeten worden gesubsidieerd. Die evenementen bedienen immers veel mensen van buiten de stad. In de afgelopen jaren werd soms de subsidiekraan dichtgedraaid. Wat zie je dan? Een festival als Dias Latinos ligt even stil, vindt zichzelf opnieuw uit en komt dan weer helemaal terug.''