• Cees Wouda

Politici bestrijden beoogde coalitie

AMERSFOORT Wordt de combinatie D66/VVD/GroenLinks/ChristenUnie de definitieve coalitie? Dat staat nog allerminst vast, zo bleek uit een overleg in het stadhuis waarbij de 'verkenner', D66-politicus Joris Backer, tekst en uitleg gaf, en vragen trachtte te beantwoorden.

Jeroen de Valk

Vooral CDA en Amersfoort2014, die beide flink wat stemmen hadden gewonnen, waren ontevreden met de coalitieplannen. Hun reacties klonken kritisch, bijna geërgerd. Backer sprak hen sussend toe en nam daarna afscheid van Amersfoort; zijn adviserende taak zat erop.

Tyas Bijlholt, fractievoorzitter van D66, zei na afloop tegen deze krant dat de vier uitverkoren partijen in de komende dagen verder in gesprek gaan. Hoe lang die gesprekken gaan duren, is nog onduidelijk, al was het maar omdat er nog geen (in)formateur voor deze volgende ronde is aangewezen.

Backer gaf meteen toe dat er méér varianten zijn, waarbij hij eventuele deelname van CDA met name noemde. Hij dacht eerder  ook aan D66/VVD/CDA/CU, GL/CDA/D66/CU en tenslotte GL/PvdA/SP/D66/CU. De SP kwam alleen in deze vierde variant voor, en werd volgens Backer evenals Amersfoort2014 maar weinig genoemd.

Backer benadrukte dat D66/VVD/GL/CU de combinatie was die het meeste ter sprake werd gebracht en die hij daarom het meest kansrijk acht. Deze visie uitte hij puur als intermediair die boven de partijen staat; als iemand die slechts meningen verzamelt en ordent, zoals dat een verkenner betaamt.

Micheline Paffen (CDA, gestegen van vier naar zes zetels) was het felst: ,,Onze partij is een van de grote winnaars van de verkiezingen. Toch komen wij niet voor in de geplande coalitie. Wij werden overspoeld door telefoontjes van CDA-kiezers die vroegen: waarom? Ik vind het antwoord niet in uw verslag. Maar ik eis van u een ondubbelzinnig antwoord.'' 

Backer liet weten dat veel politici streven naar een coalitie met vier in plaats van vijf fracties; die zijn het meest slagvaardig en de fracties hoeven dan ook weinig concessies aan elkaar te doen.

Paffen achtte dit een 'onbevredigend antwoord' na een toch al 'onlogisch rapport'.

Ben Stoelinga (Amersfoort2014, gestegen van één naar drie zetels) voelde zich nóg meer genegeerd. ,,Onze partij is óók een winnaar. En onze partij wordt in het geheel niet genoemd bij de mogelijke varianten. We zagen wel een variant met één winnaar - GroenLinks - en vier verliezers: PvdA, SP, D66 en CU. Die gaat inmiddels door als de 'losers variant'. Wat moeten we hiervan denken? Bij uw laatste  rapportage was die variant alweer van tafel.''

Backer sprak van een 'grote bereidheid om samen te werken' bij bepaalde fracties en zijn streven naar een 'bestendige coalitie'. Kortom: hij was ook maar gestuurd.

Marijke Jongerman (SP) eiste niet op hoge toon een plek op in het college, maar bracht wel in de herinnering dat het college in 2012 was gevallen door een verschil van inzicht tussen GroenLinks en de VVD. Het breekpunt was de westelijke rondweg. Nu zou er wéér een college komen met GL en VVD, en is de rondweg wéér een punt van discussie. Wist de verkenner dat wel?  

Ja, dat wist Backer, maar 'we zijn nu een aantal jaren verder' en hij acht de verschillen 'niet onoverbrugbaar'.

In de komende weken gaan de beoogde coalitiepartijen in gesprek, waarna het de vraag is of CDA en Amersfoort2014 dan wél genoegen nemen met de uitkomst daarvan.