• Raadslid Harun Keskin (PvdA).

    Gemeente Amersfoort

PvdA: 'jeugdzorg baart zorgen'

AMERSFOORT De PvdA maakt zich ernstig zorgen over de jeugdhulpverlening in Amersfoort. Raadslid Harun Keskin heeft daarom namens de PvdA-fractie in de gemeente schriftelijke vragen ingediend aan het college van burgemeester en wethouders.

Jeroen de Valk

De zorgen werden onder meer veroorzaakt door een serie berichten van de omroep RTV Utrecht. Daarin was sprake van kinderen die ten onrechte uit huis werden geplaatst, ongefundeerde beschuldigingen van kindermishandeling en een slechte communicatie tussen hulpverleners en burgers in het algemeen.

SAMENVOEGING De wantoestanden zouden zijn ontstaan nadat de zorg anders werd georganiseerd. In 2015 ontstond een afdeling van Veilig Thuis in de regio Utrecht, een samenvoeging van allerlei instellingen. In diezelfde tijd werden de wijkteams gevormd en kreeg SAVE vorm. SAVE staat voor 'Samen Veilig'.

'NIET ACTUEEL' In een reactie laat het college weten dat het de genoemde klachten niet meer actueel zijn. Eind 2016 waren enkele medewerkers ziek, maar nu is alles weer op orde, volgens het college. De accountmanagers van de verschillende instellingen zouden geregeld rond de tafel zitten.

VERBETERPUNTEN Bij een inspectie bleek dat Veilig Thuis op 27 van de 30 punten goed scoort. Er waren wel wat 'verbeter- en aandachtspunten', waaronder het afronden van onderzoeken binnen de beoogde termijnen. Maar inmiddels zijn er maatregelen getroffen. Een aantal ouders en opvoeders dat zich in de media had geroerd, is benaderd met het verzoek contact op te nemen en in gesprek te gaan. Kortom: ,,Wij herkennen ons niet in het geschetste beeld.''

Keskin heeft nog niet laten weten of hij tevreden is met deze antwoorden en de kwestie voorlopig laat rusten.