• Lex van Lieshout

SGP Amersfoort met eigen lijst gemeenteraadsverkiezingen in

AMERSFOORT De SGP Amersfoort doet mee met een eigen lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, een eigen programma en een eigen

campagne.

Het besluit om een gooi te doen naar een raadszetel komt volgens de partij niet uit de lucht vallen. Al sinds 2014 is de SGP weer actief in Amersfoort. Met een jong bestuur en nieuw elan is de partij vanaf dat moment weer springlevend. Ook inhoudelijk levert de SGP Amersfoort sindsdien een bijdrage aan het lokale beleid. Martijn Meeuse fungeert als fractieadviseur en schuift in die hoedanigheid aan bij de fractievergaderingen van de ChristenUnie. ,,Hij is inmiddels geen onbekende meer in de Amersfoortse politiek. De waardevolle samenwerking met de ChristenUnie breiden we graag verder uit."

In maart 2018 doet de SGP Amersfoort met een eigen lijst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als lijsttrekker is Martijn Meeuse verkozen. Meeuse is als docent werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs én zelfstandig ondernemer. Zijn roots liggen in Amersfoort, hij woont al jaren in de wijk Kruiskamp. ,,Bij een stadswandeling onder zijn leiding gaat er een wereld voor open. Zijn wijze van politiek bedrijven is betrouwbaar, duidelijk en pragmatisch. Hij gaat voor een betaalbaar, stabiel en duurzaam Amersfoort."

Op de laatstgehouden ledenvergadering is naast de kieslijst ook het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Het verkiezingsprogramma bevat de visie en standpunten van de SGP Amersfoort en is richtinggevend voor de koers die nu al is ingezet en na maart 2018 wordt voortgezet. De titel van het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 luidt: 'De Bron, fontein voor de stad.'

Enerzijds is deze titel een knipoog naar de ophef die afgelopen zomer ontstond rondom de karakteristieke fontein op de Hof in Amersfoort. De fontein dreigde te worden omgebouwd tot een reusachtig kunstwerk, maar de betrokkenheid van Amersfoorters onder de hashtag #debronblijftzo heeft dit voorkomen. ,,Die maatschappelijke betrokkenheid zien wij graag. Ook zit in deze titel een diepere laag. De inspiratie of de Bron van de SGP Amersfoort wordt gevonden in de basis van ons geloof, in de God van de Bijbel. Vanuit deze Bron zoeken wij het welzijn voor de hele stad en voor alle Amersfoorters."