• Marijke Jongerman, lijsttrekker van de SP. 

    Gemeente Amersfoort

SP: 'Haal de zorg weg van de commercie'

AMERSFOORT In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart interviewt deze krant alle dertien lijsttrekkers. Vandaag: Marijke Jongerman van de SP (Socialistische Partij). Haar partij neemt ferme standpunten in, maar is niet bang om samen te werken. ,,Kijk maar elders in het land; we zitten overal in coalities. Andere fracties waarderen ons omdat we duidelijk zijn en consequent.'' 

Jeroen de Valk

 

[Een bijzonder punt van de SP: het streven naar een 'gemeentelijk zorgbedrijf'.

,,De zorg is nu in handen van allerlei commerciële bedrijven. Het kost de ambtenaren veel tijd om met al die instellingen te communiceren, en die bedrijven hebben natuurlijk allemaal hun eigen directies en hun eigen panden. Door één gemeentelijk zorgbedrijf te creëren, bespaar je veel geld dat vervolgens naar de zorg zelf kan gaan.''

 

[Vallen andere fracties te porren voor dit idee?

,,Ik hoop het. Er is helaas nog steeds een heilig vertrouwen in 'de markt'. Maar marktwerking kan verkeerd uitpakken. Kijk maar naar het openbaar vervoer. Het bedrijf Syntus deed een bod dat er financieel  aantrekkelijk uitzag. Maar wat zie je dan? Ze komen er in de praktijk niet uit, en dan wordt er beknibbeld op de dienstverlening. Bepaalde buslijnen worden geschrapt. De SP wil dat alle wijken met de bus goed bereikbaar zijn.''

 

[Wethouder Hans Buijtelaar bracht daar tegenin dat bepaalde bussen bijna leeg zijn en dus niet rendabel.

,,De SP denkt dat je met meer buslijnen ook meer reizigers kunt trekken. Je kunt het busvervoer verder stimuleren door de prijzen te laten zakken, en zo méér mensen ertoe te bewegen om de auto te laten staan en de bus te nemen.''

 

[Ook een opvallend punt: de SP wil bij nieuwbouwprojecten dat veertig procent van de woningen voor de sociale huur wordt gebouwd.

,,Dat is best haalbaar, als de gemeente gaat mee investeren. In enkele gemeentes gebeurt dat al. De SP wil ook dat de huren omlaag gaan. In Amsterdam en Utrecht, waar de SP in de coalitie zit, lukt dat wel degelijk. Een kwestie van samenwerking.''

 

[Ja, en de SP wil ook een Stadspas, zodat de minima makkelijker toegang hebben tot cultuur en sport, en terugkeer van de gesubsidieerde buurthuizen. Maar wie zal dat betalen?

,,Het geld is er. Bij de begroting over vorig jaar is tien miljoen aan zorggeld overgebleven. Van de armoedebestrijding werd twee miljoen niet ingezet. We kunnen ook geld besparen met dat gemeentelijke zorgbedrijf. De SP wil dan meteen de wethoudersnorm invoeren: een zorgmanager verdient niet meer dan een wethouder. Maar er valt meer te besparen: neem die megalomane plannen als de westelijke rondweg…''

 

[Maar daar heeft de raad toch al mee ingestemd?

,,De verkiezingen bieden nieuwe kansen. De Raad van State stemde er pas onlangs mee in, en al die tijd lag de bomenkap stil en werd de aanbesteding uitgesteld. Als de SP in een coalitie komt zonder de VVD, is er de mogelijkheid om dat besluit terug te draaien. We zouden een referendum kunnen uitschrijven, zodat de burger zich kan uitspreken. De SP is érg voor referenda, ook op wijkniveau. 'Maximaal dertig kilometer per uur op de Noordewierweg'? Laat de wijkbewoner beslissen.''