• Vincent Jannink

Verkiezingen: D66, VVD, CDA en GL de grootsten

AMERSFOORT De voorlopige uitslag voor de gemeente Amersfoort is bekend. D66 daalde van 9 naar 5 zetels, en vormt daarmee samen met VVD (blijft op 5) en GroenLinks (van 3 naar 5) en het CDA (van 4 naar 5) de grootste.

ChristenUnie daalde van 5 naar 3 zetels en de SP verloor ook flink: van 4 naar 2 zetels. De PvdA verloor zelfs drie zetels en daalde van 5 naar 2. Burger Partij Amersfoort blijft op 2 zetels staan, Amersfoort 2014 verdubbelt van 1 naar 2. DENK is een nieuwkomer met 1 zetel in de raad. Actief (voorheen OPA) zit niet langer in de raad (van 1 naar 0). Vrede en Recht, de blanco lijst/Gerard Chel en SGP behaalden geen raadszetel.

In dit overzicht moeten 7 restzetels nog worden verdeeld.

De opkomst in Amersfoort is 59,9 procent. Bij de raadsverkiezingen in 2014 was dat percentage 56,3 procent. De volledige Amersfoortse uitslag is hier te bekijken.

De definitieve einduitslag wordt vrijdag 23 maart om 10.00 uur vastgesteld in het Centraal Stembureau in het stadhuis van Amersfoort door de burgemeester Lucas Bolsius. Kort nadat het Centrale Stembureau de einduitslag heeft vastgesteld verschijnt de uitslag ook op de website en social media van de gemeente. Vrijdagmiddag worden ook uitslagen per wijk bekendgemaakt op www.amersfoortincijfers.nl (ga naar 'bevolking', 'politiek').

Via www.amersfoort.nl/verkiezingen zijn vrijdagmiddag de uitslagen per stembureau en kandidaat online beschikbaar.

REFERENDUM Naast de gemeenteraadsverkiezing konden kiesgerechtigden zich via het raadgevend referendum uitspreken over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017. Van de kiesgerechtigden was 51,6 procent tegen het referendum en 43,6 procent voor in Amersfoort. 4,5 procent heeft blanco gestemd en 0,3 procent was ongeldig.

De tegenstanders van de nieuwe inlichtingenwet hebben het referendum naar alle waarschijnlijkheid nipt gewonnen. Dat blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP. Landelijk waren die percentages respectievelijk 48,3 tegen en 47,1 procent voor de invoering, op basis van 60 procent van de stemmen.