• Rob Vellekoop, lijsttrekker van Vrede & Recht. 

    Vrede & Recht

Vrede & Recht: 'Geef meer macht aan de burger'

AMERSFOORT Vrede & Recht is de naam van een pas enkele jaren terug opgerichte partij. Nog weinigen hebben ervan gehoord, maar lijsttrekker Rob Vellekoop heeft ambitieuze plannen. Zoals: een Stadspas om armoede tegen te gaan, een exclusieve Amersfoortse munt - de 'kei' - en geregeld een lokaal referendum om de stem van de burger te laten horen. Vrede & Recht doet ook in Apeldoorn en Deventer mee aan de verkiezingen. 

Jeroen de Valk

 

[Hoeveel zetels hoopt Vrede & Recht te halen?

,,We doen voor het eerst mee in Amersfoort, dus ik zal niet te hoog van de toren blazen. Met één zetel zouden we al heel tevreden zijn.''

 

[Zo krijgt Amersfoort alwéér een kleine fractie. Is het niet beter om aansluiting te zoeken bij een bestaande partij?

,,Nee, want wat wij willen, komt nog niet in de búúrt van wat de anderen doen. Voor ons staat voorop: bestuurlijke vernieuwing. Het lokale referendum, zodat de burger zich kan uitspreken over hete hangijzers zoals de westelijke rondweg. Die kost 67 miljoen, drieduizend bomen worden ervoor gekapt en de automobilist heeft een tijdwinst van niet meer dan drie minuten. Een meerderheid van de raad stemde ermee in, maar ik vermoed dat dit besluit geen draagvlak heeft in de gemeente.''

 

[Maar dit is toch een op democratische wijze genomen besluit? Valt dat terug te draaien?

,,Dat zou kunnen met een referendum. En dan niet een 'raadgevend' maar een 'bindend' referendum, zodat de politiek de uitslag niet naast zich neer kan leggen. We zouden ook een referendum kunnen uitschrijven over de kostbare renovatie van het stadhuis. Kijk - we brengen eens per vier jaar onze stem uit en laten het besturen van de stad verder over aan de politiek. Tussendoor mogen we wel eens wat roepen, maar is nogal vrijblijvend. Zo is de kloof tussen de politiek en de burger ontstaan.''

[Vrede & Recht pleit voor een eigen munt.

,,Inderdaad: de Amersfoortse kei. Een munt die je kunt uitgeven in het Amersfoortse mkb, ofwel het midden- en kleinbedrijf. Want die sector staat onder druk door de machtige multinationals; kijk maar naar de vele sappelende zzp'ers. Met een eigen munt versterk je de lokale economie. Iets dergelijks bestaat al in Engeland: de stad Brighton en het district Brixton. De ervaringen zijn positief en de software bestaat al.'' 

 

[De partij maakt zich ook sterk voor de bestrijding van armoede.

,,Amersfoort heeft daar wel geld voor, maar dat gaat naar de tientallen instellingen die zich ermee bezighouden. Het kan beter direct naar de armoedige burger gaan. Zo'n vier á vijfhonderd huishoudens komen twee á driehonderd euro per maand tekort. De gemeente kan dat aanvullen uit het budget voor de Bijzondere Bijstand. Verder denken we aan de invoering van een Stadspas, zodat minima met korting toegang krijgen tot cultuur en sport.''

 

[Nog meer plannen?

,,Vredeslessen op scholen, vanaf groep 8. Ik heb daar al een lesprogramma voor ontwikkeld. We worden tegenwoordig helemaal gehersenspoeld door de gewelddadige berichten in de media. Zelfs films en games zitten vol geweld. Een vredelievende houding begint bij jezelf. Daarom moeten we de kinderen leren om conflicten geweldloos en rechtvaardig op te lossen.

En daarom heten we ook: 'Vrede & Recht'.''