• Kees Kraanen, lijsttrekker van de VVD. 

    Gemeente Amersfoort

VVD-voorman: trots op wat zijn partij bereikte

AMERSFOORT Amersfoort moet kláár zijn voor de groei tot 200.000 inwoners, vindt de VVD. Daarom pleit lijsttrekker Kees Kraanen niet alleen voor meer woningbouw, maar ook voor een groot, centraal museum en een nieuwe locatie voor theater Flint.

Jeroen de Valk

In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart interviewt deze krant alle dertien lijsttrekkers. Deze keer Kees Krannen van de VVD.

 

[De VVD kreeg in 2014 vijf zetels; hoeveel gaan het er in maart worden?

,,We denken dat zeven zetels realistisch is. Vorig jaar, bij de landelijke verkiezingen, stemde 21,1 procent van de Amersfoortse kiezers op de VVD; dat is meer dan één op de vijf. We hebben veel bereikt in Amersfoort. De meeste VVD-doelen uit 2014 zijn gehaald. De stad is aantrekkelijker geworden voor bedrijven, de Kersenbaan is verlengd, er is een besluit genomen over de Westelijke ontsluiting en binnenkort opent het hypermoderne sportcomplex aan de Hogeweg: Amerena.''

 

[De SP zei in deze krant dat de Westelijke ontsluiting nog kan worden tegengehouden, als er een coalitie komt mét de SP en zónder de VVD.

,,De SP vergelijk ik altijd met Klaas Vaak: ze strooien zand in je ogen. De raad heeft al besluiten genomen over het bestemmingsplan, de tracékeuze en de compensatie van groen dat verdwijnt. Er is ook al terrein aangekocht van de Prins Bernhardkazerne. Dit is een gelopen race.''

 

[De VVD wil zuinig omgaan met subsidie voor cultuur.

,,De stad hangt van subsidies aan elkaar. We zijn al een keer met een stofkam door alle subsidies gegaan. Kijk, die festivals, die mogen wel wat geld krijgen bij het opstarten, maar het moet géén structurele subsidie worden. Op den duur moeten ze zichzelf kunnen bedruipen. Bij de theaters kan ook nog worden bespaard door de samenwerking te intensiveren. Voeg de backoffices aan elkaar, je hoeft toch geen aparte personeelsafdeling en kaartverkoop te hebben?''

 

[Maar de VVD denkt ook aan een nieuwe locatie voor theater Flint en het oprichten van een nieuw, centraal museum.

,,Ik ben vaak in de Flint en het is altijd vol. De stad gaat groeien; in 2030 hebben we 180.000 inwoners en daarna kunnen we nog wel eens gaan groeien tot 200.000. Theater Flint krijgt te maken met een groeiende stad én heeft ook nog een regiofunctie. Amersfoort moet klaar zijn voor de volgende generaties. Daarom is Amersfoort ook toe aan één groot, centraal museum. De huidige musea, die zijn het allemaal nét niet. Flehite wordt nu weer voor tónnen verbouwd. In het Mondriaanhuis hangen vrijwel geen echte Mondriaans. Voeg de collecties en de subsidies samen, en je kunt een groot en modern gebouw neerzetten. Het zou kunnen komen op de kop van Isselt, waar een woonwijk verrijst. Want we moeten flink gaan bouwen om aan de vraag te voldoen. Zo'n wijk moet natuurlijk bruisen, en een museum kan dé grote publiekstrekker worden.''

[De VVD vindt dat overschotten uit de zorg niet binnen het sociale domein hoeven te blijven.

,,Als er geld overblijft, is dat een teken dat de zorg efficiënt is verleend. Ik ben er voor om één procent van het zorgbudget over te hevelen naar de sport. Ik stelde dat eerder voor en kreeg toen boze reacties. Maar kijk: het totale zorgbudget is dit jaar 229 miljoen; dat is de helft van al het geld dat binnen de gemeente wordt uitgegeven. Door het overhevelen van die ene procent wordt het totale sportbudget meteen met dertig procent verhoogd. Daarmee krijg je méér gezonde mensen, en dus minder uitgaven in de zorg.''