• BDU Media

Woningcorporaties organiseren verkiezingsdebat over wonen

AMERSFOORT Betaalbare, duurzame maar vooral voldoende volkshuisvesting is een politiek vraagstuk met veel dilemma's. Moeten we alle nieuwe jonge woningzoekers een plek bieden in onze stad? Zo ja, waar moeten we dan extra woningen bouwen? Gaat dan niet ten koste van de leefbaarheid in de al zo volle stad? Allemaal vragen waarover een nieuwe gemeenteraad zich na de verkiezingen op 21 maart moet buigen.

De woningcorporaties Omnia Wonen, de Alliantie en Portaal staan in de startblokken om ook de volgende gemeenteraad en het nieuwe college te ondersteunen in hun woonbeleid. Om dat goed te kunnen doen dient de politiek fundamentele keuzes te maken over het gebruik van de schaarse ruimte en middelen. Om die keuzes helder te krijgen organiseren de drie corporaties samen met Amersfoortkiest.nl op woensdagavond 7 maart een verkiezingsdebat over wonen.

Gemeenteraadsleden krijgen de gelegenheid hun visie aan de kiezer over te brengen. We leggen hen scherpe keuzes voor over actuele woonthema's in Amersfoort. De hoofdthema's zijn: voldoende en betaalbare woningen, duurzaamheid en het huisvesten van kwetsbare groepen.

Over elk onderwerp gaan twee raadsleden met elkaar in debat, na een inleiding door één van de corporatiedirecteuren. Elk thema wordt gepresenteerd in de vorm van een keuze: voor 2022 een energiezuinig huis voor alle Amersfoorters of één gasloze, co2-neutrale wijk. Bouwen in de stad: kiezen voor groen of stenen? Voorrang op een woning voor kwetsbare huurders of gelijke kansen/wachttijden voor iedereen?

Het publiek kan actief meedoen aan het debat. Aanwezigen kunnen vooraf en na afloop van elk onderwerp met stemkaarten hun keuze duidelijk maken. Ook tijdens het debat is er ruimte voor het publiek om vragen te stellen. Daarnaast zal steeds een vertegenwoordiger van de corporaties kort reageren op het gevoerde debat.

Het debat wordt gefilmd en zal in samenvatting te zien zijn via de websites van de corporaties en Amersfoortkiest.nl. Het debat wordt geleid door Mirjam Barendregt en vindt plaats in de zaal van het KadECafé, Eemplein 75. De deuren gaan open om 19.30 uur open. Het debat begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Iedereen is welkom. De zaal biedt ruimte aan zo'n honderd belangstellenden.