• Milieuwethouder Astrid Janssen

    GroenLinks

Wethouder wil vaart maken met milieumaatregelen

AMERSFOORT Amersfoort moet zo snel mogelijk 'CO2-neutraal' worden. Om de eerder gestelde deadline van het jaar 2030 te behalen, moet alles uit de kast worden gehaald.

Jeroen de Valk

Dit schrijft het college van b & w aan de gemeenteraad in de aanloop naar debatten over de 'Warmtevisie'. Ofwel: de plannen om milieuvriendelijk warmte op te wekken. Begin 2019 wil de gemeenteraad de definitieve 'visie' vastleggen.

Bij een informerende bijeenkomst werden alvast heikele punten benoemd. Denk aan windmolens binnen de gemeente - omwonenden zijn vaak tégen - en het aanpassen van bestaande woningen. Moet de overheid bijpassen als de eigenaar de kosten niet kan opbrengen?

ZONNEVELDEN Hoe dan ook moeten 'alle geschikte daken worden vol gelegd met zonnepanelen, moet vijftig hectare zonneveld worden gerealiseerd en moeten tien windmolens worden geplaatst'. Tien, want voor meer is in de gemeente geen ruimte. Het aantal hectaren 'zonneveld' komt overeen met zo'n 25 voetbalvelden.

Centraal in deze warmtevisie staat de vermindering van het gebruik van aardgas. Ongeveer veertig procent van de CO2-uitstoot in Amersfoort is immers afkomstig van huizen en andere gebouwen met aardgas. Daar valt dus veel te halen, al kan dat afschaffen van aardgas vermoedelijk niet in de komende twaalf jaar - de periode tot de deadline in 2030 - zijn afgerond.

GASLEIDINGEN Er komt immers veel bij kijken, voordat de hele stad is omgeschakeld op duurzame alternatieven zoals een gezamenlijk warmtenet of een geheel elektrische oplossing. Bovendien moet menige straat worden opengebroken om gasleidingen te verwijderen.

De plannen zijn extra urgent geworden met de komst van GroenLinks in het college. De nieuwe milieuwethouder Astrid Janssen is afkomstig van deze partij. Begin dit jaar, in de aanloop naar de verkiezingen, zei Janssen in deze krant: ,,Vier jaar terug was het streven 'CO2-neutraal in 2030' zeker realistisch. Helaas is er in de afgelopen jaren veel te weinig gebeurd. De gemeente moet aan de slag en niet alleen wachten op initiatieven uit de wijken. Toon leiderschap!''

GroenLinks maakte een aanzienlijke winst bij de verkiezingen voor de Amersfoortse gemeenteraad en kwam zodoende in het college met twéé wethouders: naast Astrid Janssen ook Cees van Eijk.

SCHOTHORST Zoiets gaat nooit zonder coalitieonderhandelingen en compromissen. Het verzet tegen de westelijke rondweg heeft GroenLinks kennelijk opgegeven, wat sommigen als een knieval opvatten. Voor de 'autoluwe binnenstad' kreeg GroenLinks wél de handen op elkaar, evenals voor andere milieu-ambities.

Sinds vorige maand spreekt de gemeente over de vast te leggen warmtevisie met wooncorporaties, netwerkbeheerder Stedin, energieleveranciers en vertegenwoordigers van wijkinitiatieven.

De voorlopige plannen spreken van 'een pilotwijk' waarin CO2-neutraal moet worden gewoond en gewerkt (dat is inmiddels Schothorst geworden), een goede 'laadinfrastructuur' voor elektrisch vervoer en een inventarisatie van alle 'gemeentelijke daken'. Daar moeten namelijk zoveel mogelijk zonnepanelen op, aangezien de gemeente nou eenmaal het goede voorbeeld hoort te geven.

Dit alles gaat wel wat kosten. Uit onderzoek blijkt dat Amersfoort op dit terrein maar beperkte capaciteit en middelen beschikbaar heeft, in vergelijking met vergelijkbare steden zoals Almere, Eindhoven, Leiden en Haarlem.