´Weer stijging van het aantal WW-uitkeringen´

AMERSFOORT In de maand december 2015 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Utrecht gestegen met 2,5 procent, zo blijkt uit cijfers van het UWV. Voor heel Nederland bedroeg de stijging in de afgelopen maand 4,3 procent. Amersfoort laat een lichtere stijging zien dan landelijk en provinciaal, namelijk 0,9 procent erbij.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Utrecht gedaald met 1,5 procent. In heel Nederland is dit aantal juist met 1,1 procent gegroeid. De provincie Utrecht heeft het daarom in 2015 beter gedaan dan de ontwikkelingen van de WW-uitkeringen voor geheel Nederland. Amersfoort laat een stijging zien van 1,3 procent ten opzichte van een jaar eerder (van 3823 naar 3872).

Eind december 2015 waren er 28.832 lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht. Dit is een toename met 701 uitkeringen in vergelijking met de maand november 2015. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen gedaald met 428. Het totaal aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking ligt met 4,2 procent ver onder het landelijk gemiddelde van 5 procent. Vrijwel ieder jaar stijgt het aantal WW-uitkeringen in december door het aflopen van tijdelijke contracten aan het eind van het jaar en door seizoenseffecten. Door de winterperiode is er in sommige sectoren (bijvoorbeeld agrarische sector en bouwnijverheid) minder bedrijvigheid. Daarnaast heeft de WWZ een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen.

De daling van het aantal lopende WW-uitkeringen is het gevolg van stijgingen en dalingen in diverse sectoren. Vooral in vervoer & opslag, zorg & welzijn en onderwijs nam in 2015 het aantal WW-uitkeringen fors toe. In de industrie, delfstoffen en nut, bouwnijverheid en groothandel daalde in 2015 het aantal lopende WW-uitkeringen. In onderstaande grafiek is te zien hoe de absolute verschillen ten opzichte van december 2014 zijn.