• ,,Door de ruimte al beschikbaar te stellen aan ondernemers, zorgen we ervoor dat het gebied nu al levendig wordt", zegt Van Dijk.

Bedrijventerrein zoekt tijdelijke gebruikers

AMERSFOORT Matchpoint Refill is, namens de gemeente Amersfoort, op zoek naar ondernemers die tijdelijk gebruik willen maken van de loods en de grond eromheen op het terrein Wieken-Vinkenhoef. ,,Geselecteerde bedrijven kunnen straks zonder huur te betalen drie jaar lang hier aan de slag", leggen Marc van Leent en Saskia van Dijk, die het project begeleiden, uit. In december wordt er een bijeenkomst belegd voor geïnteresseerden.

Bert Vos

Het braakliggende terrein aan de Hogeweg ter hoogte van de afslag naar de A1 heeft een oppervlakte van circa 20.000 vierkante meter met daarop een loods van een robuuste 80O vierkante meter. Over drie jaar wordt de grond verkocht en getransformeerd tot een nieuw industrieterrein. ,,Het is eigendom van de gemeente die het zonde vindt dat er tussentijds niets mee gedaan wordt", zegt Van Leent. ,,Door de ruimte al beschikbaar te stellen aan ondernemers, zorgen we ervoor dat het gebied nu al levendig wordt en niet verloedert. Daarnaast wil men activiteiten de ruimte geven die richtinggevend en voorbereidend zijn op het toekomstig gebruik van dit gebied als bedrijventerrein."

AFVAL Vooral initiatieven op het gebied van circulaire economie worden aangemoedigd om zich te melden. In een circulaire economie bestaat geen afval. Alles wat na gebruik overblijft, kan worden hergebruikt of verder afgebroken tot grondstoffen voor nieuwe producten. De loods heeft ondertussen al een gebruiker. De StadsWormerij, waar duizenden tijgerwormen groente- en fruitresten van Amersfoortse huishoudens, horeca en bio-supermarkten omzetten in supercompost. ,,Maar er is nog ruimte genoeg," merken de twee op. Andere voorbeelden die hij noemt zijn een bedrijf dat oesterzwammen kweekt op koffiedik of een duurzame werkplaats zoals KeistadHout dat alleen resthout gebruikt voor zijn producten. Dat soort initiatieven passen in de doelstelling, vinden ze. Daarbij is de grond ook buiten de loods te gebruiken voor landbouwdoeleinden. Van Leent zijn rol hierin, zeg hij, is onder meer het op gang brengen van experimenten als deze."

Normaal houdt Matchpoint Refill zich bezig met gebouwen, zegt Van Dijk. ,,Maar de gemeente heeft ons gevraagd om ons met dit stuk terrein bezig te houden. Gezien de signalen die we krijgen is er veel animo voor het project. Bij de selectie kijken we wel of het past binnen het concept. Daarnaast vragen we ons zakelijk netwerk ook mee te denken als business-coach van de partijen op Wieken-Vinkenhoef." De ondernemers die de loods en het terrein tijdelijk in gebruik nemen betalen alleen de kosten van het beheer en de nutsvoorzieningen zoals gas en stroom. Profit en non-profit bedrijven, rechtspersonen en natuurlijke personen, iedereen komt voor tijdelijk gebruik in aanmerking, aldus het persbericht over het gemeente-project. Daarbij moet het wel om startende bedrijven of initiatieven gaan die geen of nog geen marktconforme huur kunnen betalen.

Omdat de Wieken-Vinkenhoef ook ruimte biedt aan zwaardere industrie is bewoning er niet mogelijk en werkt volgens de begeleiders ook belemmerend. Het woonproject Tiny Houses dat in eerste instantie zijn oog op het bedrijventerrein had laten vallen, kan hier niet terecht.

BIJEENKOMST Tot begin december kunnen mensen zich aanmelden bij Matchpoint. Voor meer informatie en aanmelden: refill@matchpointamersfoort.nl.