• Lianne Torn

'Bloesem', voor mooie ceremonie

AMERSFOORT Caroline van Engen en Xandra Kok van Bloesem Uitvaart voldoen niet aan het standaardbeeld dat je hebt van uitvaartbegeleiders. ,,Dat horen we vaker! Laatst vroeg iemand of we soms bij de familie hoorden!" Daar zit ook meteen de kracht van Bloesem: door hun laagdrempeligheid zijn nabestaanden eerder geneigd hun kwetsbaarheid te tonen en dat komt het eindresultaat, een mooie ceremonie, weer ten goede.

,,Een goede uitvaart is naar onze mening een persoonlijke. Wie was de overledene? Wat was écht belangrijk of kenmerkend voor diegene? Om dat in kaart te brengen zijn uitgebreide gesprekken met de nabestaanden nodig. Dat we makkelijk te benaderen zijn helpt dan enorm. Er zijn veel keuzes te maken. Omdat dat moeilijk is als je hoofd er niet naar staat, hebben we het 'laatste-wensen-werkboek' bedacht. Hierin staan tien belangrijke vragen voor later (op te vragen via www.bloesemuitvaart.nl). De ingevulde antwoorden helpen de nabestaanden als dat moeilijke moment zich onverhoopt in je leven aandient."

ONAFHANKELIJK Van Engen en Kok hebben sinds een half jaar hun krachten gebundeld. ,,Omdat we onafhankelijk zijn kunnen we optimaal gebruik maken van alle mogelijkheden die er in deze branche zijn. We zijn niet verplicht om met bepaalde externe leveranciers in zee te gaan en we werken ook nog eens zonder provisie. Daardoor kunnen we objectief adviseren en een scherpe offerte maken."

ALLES KAN Er is veel veranderd in de uitvaartwereld, alles kan tegenwoordig. Een geheel witte uitvaart bijvoorbeeld, met auto en draagsters, of een lunch in plaats van de bekende koffie met cake.

,,Ook de locatie is lang niet altijd meer een aula of kerk. Omdat lang niet iedereen religieus is, hebben we zelf mooie alternatieven die qua sfeer niet onderdoen voor een kerk. Het gaat ons erom dat men kiest op basis van informatie, in plaats van dat men denkt dat het zo hoort."

Het zijn ook kleine dingen die een uitvaart persoonlijk maken. ,,Een overledene spaarde schelpen. Na afloop kreeg elke aanwezige een schelp. Of wat dacht je van het opschrijven van herinneringen door de aanwezigen op een uitvaart van een zeilliefhebber. Die worden in een grote fles gestopt, flessenpost als het ware. Zo hebben nabestaanden ook na de ceremonie steun van familie of een tastbare herinnering aan de overledene. Het persoonlijk maken van een uitvaart helpt in de verwerking, het biedt troost en geeft kracht. Daar gaat het om."

,,Pas geleden riep iemand mijn naam op straat", vertelt Van Engen, ,,Bleek het iemand te zijn voor wie we de uitvaart van een naaste verzorgd hadden. Ik kreeg spontaan een dikke knuffel en ze bedankte me nogmaals voor de mooie uitvaart. Dat zijn momenten waarop we merken dat we het verschil hebben gemaakt en hoe mooi en dankbaar ons beroep is."

a        [Bloesem Uitvaart, www.bloesemuitvaart.nl, 06-19681380, info@bloesemuitvaart.nl, 24/7 bereikbaar, ongeacht verzekeraar.