Het droomcollectief van LATEI

Advertorial

AMERSFOORT LATEI, dat in de projectontwikkeling ruim vijfentwintig jaar haar steentje heeft bijgedragen, is ook een sterke gesprekspartner op het gebied van het collectief particulier opdrachtgeverschap, kortweg CPO. Dit is een vorm van projectontwikkeling die door de overheid wordt gestimuleerd. Toekomstige bewoners zijn gezamenlijk opdrachtgever voor hun eigen nieuwbouwproject.

Belangstellenden kunnen met Het Droomcollectief hun woonwensen realiseren. „Het project dat ontwikkeld wordt op de plek waar nu nog het Sportfondsenbad is gesitueerd, kan de nieuwste aanwinst worden voor Amersfoort", opent Ard de Jong. Hij is behalve directielid en ontwikkelmanager van LATEI een bevlogen inspirator. „Ik gebruik bewust het woord 'kan' omdat Het Droomcollectief Rubensstraat niet het enige CPO-initiatief is dat straks aan de gemeente wordt voorgesteld. De gemeente heeft besloten de inschrijving voor de ontwikkeling van twee blokken met appartementen aan de Rubensstraat open te stellen voor particuliere opdrachtgevers. Iedereen kan meedingen naar dit project. Een commissie kiest uit de verschillende collectieven een winnaar die het project mag uitvoeren." LATEI heeft ervaring in dit soort trajecten die vaak complex van aard zijn. Alleen al in Amersfoort werd in het verleden haar deskundigheid ingezet voor onder meer 'Hof der Toekomst' in Kattenbroek en voor een woonproject 'Op den Berg'. In deze genoemde projecten namen bewoners LATEI in de arm die hen door het proces leidde. Voor de ontwikkeling en de uitvoering van Het Droomcollectief stellen we ons faciliterend op en maken we de toekomstige bewoners wegwijs in hun rol van de opdrachtgevers. De eerste stap is het werven van geïnteresseerden. Vervolgens geven we een architect opdracht voor het ontwerp; één en ander binnen de door de gemeente gestelde randvoorwaarden.

Hierbij hebben alle deelnemers voortdurend inzicht en inspraak in de keuze van bijvoorbeeld het ontwerp, de bouwmaterialen, het afwerkingsniveau en het kostenniveau. In de fasen daarna kunnen zij zelf beslissen over de indeling en afwerking van hun eigen woning. Zolang er, door bijvoorbeeld een hypotheek, nog geen financierbaar object is, kunnen toekomstige bewoners meestal zelf maar een deel van het voortraject financieren.

Een CPO-vereniging is vaak niet in staat om zelf als risicodragend projectontwikkelaar op te treden. Daarom zijn wij altijd op de achtergrond aanwezig als financiële achtervang. Het Droomcollectief sluit uitstekend aan bij de werkwijze van LATEI, we ontwikkelen mét in plaats van vóór de klant. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit project in gezamenlijk verband gaan realiseren."

a [LATEIStadsring 1393817 BA Amersfoort033 - 4605512ard.de.jong@latei.nlwww.latei.nl