• De leerlingen doen op alle afdelingen werkervaring op.

    Bert Vos

Innovatieve opleiding op leerafdeling in De Koperhorst

AMERSFOORT Een werk-leerplaats van twee jaar waarbij mbo-niveau 2 studenten zelf een afdeling runnen in een zorginstelling, onder supervisie van een verpleegkundige. Meedraaien volgens rooster, dus ook in het weekend en tijdens de reguliere schoolvakanties, waarbij ze op locatie de opleiding Helpende Zorg en Welzijn volgen. Deze innovatieve wijze van opleiden is sinds drie jaar mogelijk in De Koperhorst, waar zorg en onderwijs harmonieus samenkomen. ,,Hier komen ze beter uit de verf dan in de schoolbanken", stelt docent Mariëlle van der Weij, werkzaam op MBO Amersfoort.

Bert Vos

Elf studenten steken hun handen uit de mouwen op afdeling 't Heerepoortje. Een zogeheten eerstelijnsverblijf waar mensen een korte tijd verblijven. De zorgvraag die ze hebben is te groot voor thuis en te klein voor een ziekenhuisopname of verhuizing naar een verpleeghuis. Op deze afdeling kunnen de tijdelijke bewoners aansterken voordat ze weer huiswaarts keren. ,,Onze studenten kunnen soms niet meekomen in het reguliere onderwijs. Hier doen ze in de praktijk genoeg vaardigheden op om op de arbeidsmarkt een baan te vinden. Het zijn doeners die liever aan het werk zijn dan in de schoolbanken zitten. Het is ook een goede basis om straks eventueel verder door te leren", legt Van der Weij uit.

ONDERWIJSBEDRIJF Studenten Helpende Zorg en Welzijn op deze manier opleiden in een onderwijsbedrijf, waarbij ze geen schoolgebouw van binnen zien, is een vrij nieuw traject binnen het onderwijssysteem, zegt de docent. In september 2015 is de eerste lichting gestart. ,,De deelnemers hebben baat bij het direct ervaren van de praktijk waarbij de theorie aansluit. Hier doen ze direct ervaring op en leren ze hoe ze zich moeten gedragen als werknemer. Beroepshouding en professionaliteit zijn een rode draad." Werkzaamheden bestaan onder meer uit het helpen bij dagelijkse taken zoals aankleden, wassen, douchen, ontbijt verzorgen, assisteren met eten en drinken en begeleiding om weer zelfstandig te kunnen wonen.

ALLROUND De Koperhorst en MBO Amersfoort zijn op de behoefte van deze categorie studenten ingesprongen door met de leerafdeling een omgeving te creëren waar jonge mensen zich het zorgambacht eigen kunnen maken. Elke donderdag krijgen ze les in rekenen, Nederlands en Burgerschap. De andere dagen werken ze volgens het avond- en ochtendrooster mee. De overige lessen zoals ziekteleer en voedingsleer worden aan het werkritme aangepast. Kicky Jansie is één van de studenten die het klaslokaal binnendruppelen voor de theorielessen. ,,Ik had al een paar opleidingen geprobeerd maar haakte telkens af. Het lukt mij niet om vijf dagen in de week op school te zitten. Dit is voor mij een goede keuze. Het is leuk in de zorg, het is werk dat je met je hart moet doen. Hierna wil ik een vervolgstudie doen. Maar ik ga niet meer terug in de schoolbanken."

Om ze allround op te leiden draaien de studenten mee op diverse plekken in De Koperhorst. Daar krijgen ze met andere aspecten van het werk te maken, zoals dementie, thuiszorg, maar worden ook op de receptie en in het restaurant ingezet. ,,Zo leren ze alle afdelingen en de bedrijfscultuur kennen. In het tweede jaar werken ze als één team op Logement 't Heerepoortje dat ze dan samen gaan runnen", aldus Van der Weij. Na twintig jaar docentschap is ze blij met deze nieuwe ontwikkeling waarbij jongeren die misschien anders voortijdig de school verlaten nu een kans krijgen om op deze manier een vak te leren en zich voor te bereiden op de toekomst.