• Bas Heijns en Nathasja Jansen zijn werkzaam in de nieuwe praktijk van Jeugd & Gezin.

    Bianca van der Linden-Snel

Jeugd & Gezin: 'Iedereen uniek'

Advertorial

AMERSFOORT Jeugd & Gezin is een psychologische en psychiatrische praktijk voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. De praktijk heeft verschillende vestigingen en heeft per 1 juli eveneens de deuren geopend in Amersfoort. De praktijk richt zich op kinderen, jeugdigen en het gezin.

door Bianca van der Linden-Snel

Bas Heijens, orthopedagoog: ,,Kinderen en hun ouders komen bij ons terecht met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of het wijkteam. Wij starten met een intake; welke problemen spelen er, waar loopt het gezin tegenaan en wat zouden we samen willen bereiken? Door in gesprek te gaan kunnen wij de specifieke situatie in beeld krijgen. Wij nemen uitgebreid de tijd om het kind te leren kennen en het vertrouwen te winnen. Na het intakegesprek leggen wij ons advies voor. Samen wordt vervolgens een plan van aanpak en/of een behandelplan opgesteld."

BEHANDELPLAN Nathasja Jansen is orthopedagoog en eigenaresse van Jeugd & Gezin: ,,Onze visie is: Iedereen is uniek in zijn of haar ontwikkeling en sommigen hebben hierin wat meer hulp en behandeling nodig. Daarvoor hebben wij een team van ervaren specialisten met verschillende disciplines die deskundig zijn op het gebied van de psychiatrie. Dit betekent dat wij kunnen helpen met vragen met betrekking tot ADHD, autismespectrumstoornissen (ASS) en andere gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. En specialistische behandelingen zoals traumaverwerking, speltherapie of cognitieve gedragstherapie. Wij werken vraaggericht en zoeken samen met het gezin naar een passend behandeltraject. Daarbij kijken wij verder dan de behandeling in onze praktijk. De intensieve psychiatrische gezinsbehandeling voorziet in hulp aan huis en/of op school. Vaak is er door de problematiek en/of psychiatrische stoornis van het kind een negatief opvoedingspatroon ontstaan en een verstoorde balans van draagkracht en draaglast binnen het gezin. Het doel is om dit evenwicht te herstellen samen met het gezin. Ouders kennen hun kind het beste. Daarom heeft het veel meer effect als wij samen met hen thuis zoeken naar een oplossing die wel werkt. Ouderbegeleiding is hierbij een belangrijk onderdeel. Ouders kunnen onzeker worden en zoeken vaak naar antwoorden. Waarom gebeurt dit en hoe kunnen we hiermee omgaan? Ook voor kinderen is het prettig als ze kunnen uitleggen en snappen wat ze hebben en ze daarin niet alleen zijn. Wij zorgen weer voor rust in het gezin."

NAZORG ,,Met de gemeente Amersfoort hebben wij een contract voor vier jaar. Dat houdt in dat wij voor de langere termijn zorg en zekerheid kunnen bieden. Wij bieden zorg zolang het nodig is. De begeleiding bij chronische problematiek zoals autisme houdt niet op na een behandeltraject. Er blijft altijd een lijntje bestaan. Ons team zal er alles aan doen om het plezier en de positiviteit weer terug te laten komen in het gezin", aldus Jansen.

a        [Jeugd & Gezin, Hardwareweg 2, 3821 BM Amersfoort, info@jeugdengezin.com, www.jeugdengezin.com