Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelcentrum Eemplein

AMERSFOORT Winkelcentrum Eemplein heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Ondernemers, een vertegenwoordiger van de bewoners, politie, brandweer en gemeente zetten zich actief in voor een veilig klimaat in en rond het winkelcentrum. Wethouder Kemmerling reikte het certificaat tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Eemplein uit.

KVO is een Keurmerk voor Veilig Ondernemen. Binnen het KVO worden de veiligheidsproblemen onderzocht en daarop maken ondernemers, gemeente, politie en brandweer samen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken.

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid) begeleidt dit proces. Met maatregelen zoals een veilige bereikbaarheid en inrichting van het plein, goede openbare verlichting, schone openbare ruimte en brandpreventie wordt een veilig en schoon winkelgebied nagestreefd. Dat is prettig voor het winkelend publiek én de bewoners van het Eemplein, maar ook een signaal aan mensen met minder goede bedoelingen.

Eind 2014 is de werkgroep gestart en de certificering is nu een feit. Deze certificering blijft bestaan zolang er aantoonbaar en goed tussen alle partijen wordt samengewerkt.