• Robin van Lonkhuijsen

Loodgieters en ICT-programmeurs zeer welkom in regionale arbeidsmarkt

AMERSFOORT Door de economische groei ontstaan tekorten aan personeel. Dit tekort lost niet vanzelf op. Het vereist een inspanning van zowel werkzoekenden, werkgevers als andere arbeidsmarktpartijen. Dat zei Rob Witjes namens het UWV over de situatie op de regionale arbeidsmarkt Amersfoort bij de bijeenkomst over de publicatie Regio in Beeld op woensdag 31 oktober bij werkgever Bloemendal Bouw in Leusden.  

Het UWV ziet nu al geruime tijd dat het aantal WW-uitkeringen daalt. ,,2019 moet het jaar zijn dat nog meer mensen gaan profiteren", gaf Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV al eerder deze week aan. ,,In slechte economische tijden zijn er minder kansen. We weten niet wanneer er een dip komt. Daarom moeten we juist nu samenwerken om mensen die langs de kant staan aan het werk te helpen."

BANENGROEI Alle regio's in Nederland profiteren volgend jaar van de economische groei. Landelijk groeit het aantal banen van werknemers in 2018 met 1,9 procent en in 2019 met 1,4 procent naar bijna 8,4 miljoen. In de regio Amersfoort wordt een groei van 1,3 procent van het aantal banen voorzien. Het aantal banen groeit in vrijwel alle sectoren. Groeisectoren als bouwnijverheid, specialistische zakelijke diensten en ICT zijn in Amersfoort goed vertegenwoordigd.

TEKORT Werkgevers hebben steeds meer moeite om personeel te vinden. In het hele land is er een tekort aan elektriciens, verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs. De kans op werk varieert per regio. Zo worden er in de regio Amersfoort ook specifiek naar loodgieters, verzorgenden IG, leerkrachten basisonderwijs en ICT-programmeurs gezocht.  

In het tweede kwartaal van 2018 is de arbeidsmarkt in het merendeel van de arbeidsmarktregio's van Nederland krap. In regio's met een krappe arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de regio Amersfoort, is er relatief weinig aanbod van werkzoekenden in verhouding tot de vraag van werkgevers. Alleen in de arbeidsmarktregio's Zaanstreek/Waterland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en Rijk van Nijmegen is er sprake van een arbeidsmarkt met een gemiddelde spanning. Maar ook in deze regio's is er in verschillende deelsectoren wel degelijk krapte.