• Matchpoint Amersfoort
  • Matchpoint Amersfoort

Matchpoint gaat 'makelen' in tijdelijke ruimtes

AMERSFOORT Vragers en aanbieders van tijdelijke ruimte in Amersfoort kunnen voortaan terecht bij Matchpoint. Matchpoint neemt hiertoe het bestaande Makelpunt Amersfoort over van de SRO, onder de naam Matchpoint Refill.

Matchpoint Refill wil maatschappelijke initiatieven en startups de kans bieden te groeien en te bloeien, door hen tijdelijk gebruik te laten maken van leegstaande ruimte in Amersfoort. Zo wordt leegstand tegen gegaan en de levendigheid in de stad gestimuleerd.

Tijdens een eerste bijeenkomst van Matchpoint Refill gingen aanbieders van en zoekers naar tijdelijke ruimte geanimeerd met elkaar in gesprek. Ook juridisch support en business coaching werden aangeboden voor partijen die tijdelijk gebruik van ruimte overwegen.

Dagbesteding voor ouderen en kinderopvang die wellicht samen een locatie willen gaan delen, een fotografe die tijdelijk een winkel in Emiclaer mag vullen, diverse van deze verbindingen zijn gelegd. Wethouder Stegeman sprak van een mooie bijeenkomst. ,,Niet alles kan digitaal, soms moet je juist ook deze fysieke ontmoetingen realiseren om verbindingen te realiseren."

Matchpoint Refill is onderdeel van het Europese programma voor Refill, waar gemeente Amersfoort aan deelneemt. Matchpoint zet zich in voor het Refill programma op verzoek van de gemeente Amersfoort en met ondersteuning van Lithos Bouw en Ontwikkeling.