Minder nieuwe WW-uitkeringen in Amersfoort

AMERSFOORT In de eerste zes maanden van 2016 kende UWV 16.782 nieuwe WW-uitkeringen toe in de provincie Utrecht. Dat zijn 1.631 WW-uitkeringen minder dan in de eerste helft van vorig jaar en geeft een daling van ruim 8 procent weer. In Amersfoort daalde het aantal uitkeringen met 0,5 procent ten opzichte van vorige maand, maar dat is nog altijd 4,8 procent meer uitkeringen dan een jaar eerder in dezelfde periode.

In de provincie Utrecht is de afname van het aantal WW-uitkeringen kleiner dan in geheel Nederland. Dit komt doordat de detailhandel, vervoer en opslag en horeca er relatief sterk vertegenwoordigd zijn. Dit zijn sectoren die een toename kenden van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. In de arbeidsmarktregio Amersfoort zijn in de eerste zes maanden van 2016 4.225 WW-uitkeringen verstrekt door UWV. Dit zijn 657 uitkeringen minder dan in de eerste helft van vorig jaar. In de regio Midden-Utrecht zijn in de eerste zes maanden van 2016 11.335 WW-uitkeringen verstrekt door UWV. Dit zijn 956 uitkeringen minder dan in de eerste helft van vorig jaar.

LEEFTIJDSKLASSEN De daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen duidt op een voortgaand economisch herstel. Zowel bij jongeren tot 27 jaar, 50-plussers als de tussengelegen leeftijdsgroep neemt het aantal nieuwe WW-uitkeringen af. Bij ouderen is de daling van de nieuwe WW-uitkeringen het kleinst. Dit komt vooral door de toename vanuit de eerder genoemde sectoren.

In de provincie Utrecht bedraagt het aantal lopende WW-uitkeringen 29.131 in juni 2016. In de regio Amersfoort zijn dit 7.657 uitkeringen en in de regio Midden-Utrecht 19.387 uitkeringen. Nederland als geheel telt 438.484 lopende WW-uitkeringen in juni 2016. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedraagt 4,2 procent voor de provincie Utrecht, 4,4 procent voor de regio Amersfoort, 4,2 procent voor de regio Midden-Utrecht en 4,9 procent voor geheel Nederland.